Zagreb. U žutoj kući, u Mihanovićevoj 12, na vatrogasnom ormariću na 1. katu,   pojavila se kratka, ali sadržajna poruka koju neki uporno uklanjaju. Prenosimo bez komentara:

odlazite