UPRAVA  HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

NADZORNI ODBOR HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

 

no smokingPredmet: nepravilnosti vezane uz odabir stručnog kadra na radna mjesta unutar Prometne sekcije Split

HŽ Infrastruktura d.o.o. raspisala je dana 08. prosinca 2010.god. interni natječaj za popunu radnog mjesta u prometnim poslovima – Prometne sekcije Split – zamjenik šefa sekcije za promet – 1 izvršitelj uz određene uvjete: VSS prometne struke, 5 godina radnog iskustva i stručni ispit.

Na navedeni natječaj javio se određeni broj diplomiranih inženjera koji su ispunjavali sve propisane uvjete. Isti do danas nisu dobili odluku o izabranom kandidatu, dakle nisu obaviješteni o rezultatima internog natječaja. Kod popunjavanja navedenog radnog mjesta nije poštivan formalno-pravni postupak internog natječaja propisan čl. 9. Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture d.o.o. i Prilogom 6 istog ugovora.

Navedeni postupak predviđa imenovanje Povjerenstva za provedbu internog natječaja od strane Poslodavca, kriterije za bodovanje kandidata te izradu liste kandidata prema ukupnom broju bodova utvrđenih u istom Prilogu kao i obvezu Povjerenstva da kandidata sa najviše bodova predloži poslodavcu za raspored na slobodno radno mjesto. Odluka o izboru se mora objaviti na web stranici i oglasnim pločama poslodavca,a isto tako se mora i osobno dostaviti svim kandidatima. Kandidati imaju pravo prigovora Poslodavcu u roku od 5 dana od dana primitka odluke te prigovor zadržava izvršenje odluke. Povjerenstvo o istom prigovoru mora odlučiti u roku od 3 dana te odluku o prigovoru dostaviti Poslodavcu i o tome obavijestiti podnositelja prigovora. Tek tada Odluka o izboru kandidata postaje konačna i izvršna.

Poslodavac nije ispoštivao niti jednu od odrednica iz Priloga 6 Kolektivnog ugovora što dovodi u pitanje legitimnost izbora i sumnju u samovoljno postupanje Poslodavca kao i postupanje suprotno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2010.-2012.god. kao i Etičkom kodeksu HŽ Infrastrukture d.o.o.

Navedeni Antikorupcijski program kao jednu od mjera utvrđuje pravo na pristup informacijama  ( mjera 1.7.), osobito kod natječaja za zapošljavanje, informacije o statusu postupka i odlukama komisije.