Ne  tražimo  odgovor,  samo   propitkujemo članove naših uprava:

Udaljenost od  točke  A  do  točke  B  je  100  kilometara.  Vlak  vozi   50  km/h.

Pitanje je: koliko  će  kasniti?

1. Do  30 minuta

2. Preko  30  minuta

3. Kada  stigne stigne