alan f 2web

Ne  tražimo  odgovore,  samo   propitkujemo članove naših uprava:

Pošto  je   zemljište  u  Pločama?