palac-dolje_web„Vol  se  veže  za  rogove,  a  čovjek   za  riječ“.   Zadana   riječ,  potpisan  ugovor,  preuzeta   obveza,    pretpostavlja    se   da  će  biti  i  ispunjena.  Tako  je  to   kod   časnih  ljudi   i u  civiliziranim   društvima.   Civilizirana  društva   počivaju  na  načelima  (engl. principle,  njem.  Prinzip)  koja   definiraju  način   djelovanja  u   društvu.  Načela  se  pretoče  u  norme –  pravila,  konkretno  u   legislativu;  zakone,  pravila, odluke… Ta  načela,  pretočena  u  pravila  ujedno  su  i   etička   polazišta   nekog  društva.  Etički  je  ne  krasti,  ne  ubijati,  ne  lagati…

I  što  sada  da  dalje  napišemo  o  nepoštivanju  kolektivnog  ugovora  i  povišici  od  6 %?

Činjenica  je da   je  Hrvatska  u  krizi  i  da  nam  predstoje  teška  vremena  koja  će  zahtijevati  bitne  promjene  ponašanja   svih  nas.   Činjenica  je  također  da  bi se  ekonomski  gledano  moglo  i te kako  raspravljati  o  visini  plaća  i   broju  zaposlenih  u   HŽ-u.   Poslužit  ćemo  se   malo  pravnom  terminologijom    in  dubio  pro  reo –   o  dvojbi  i  sumnji   kada  se  presuđuje  u   korist  okrivljenika.  O  kakvoj  je dvojbi  riječ.

1.    Teška  ekonomska  situacija zahtijeva  štednju  i  ograničenje  plaća i

2.    Nepoštivanjem   obveze  (kolektivnog  ugovora)  kršimo  temeljna  načela  funkcioniranja   države.

U  Hrvatskoj  se  olako  daju  obećanja  koja   se  krše,   potpisuju  se  ugovori  koji se ne  poštivaju… Uglavnom,  ne  postoji  nikakav  osjećaj   odgovornosti.   I tome  treba  stati na  kraj.    Složena  situacija  u   Hrvatskoj  nije od  jučer   i  Uprava   je  morala  znati  što  potpisuje.  Ukoliko   nije u  stanju  izvršiti  preuzetu  obvezu,  znači da  nije  znala  što  potpisuje  i  da  nije  dorasla  upravljanju.  Svakako, kad sazna, a ne poduzima ništa da riješi situaciju – to je u  civiliziranim  društvima  više  nego  valjani   razlog  za  ostavku.

A’propos   prava   i  dvojbe   prisjetimo  se  da su   temelj  svake  države  načela   i   legislativa.  Iz toga  slijede  ekonomski  odnosi.  Stvari  su   kristalno  jasne.     Toliko  o  načelima,  etici   i  civiliziranom  ponašanju.