zelje_08HŽ Infrastruktura d.o.o., poduzeće u sastavu HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o., najuspješnije je javno poduzeće na svijetu. Tako može započeti uvod u konferenciju za medije krajem veljače 2012. Kako uprava nije obračunala i isplatila  6% povećanja za 2011. javnosti u RH unaprijed može poručiti: uštedjeli smo na troškovima plaća i troškovima radnika, bez smanjenja radnika više od 50 milijuna kuna.

Neki dan svekolikoj javnosti govorili su o uštedama u HŽ Infri.

Kad se govori o uštedama dobronamjerno podsjećamo:

Problemi   imaju   svoje  posljedice  kao  i uzroke.  Otklanjanjem   posljedica  u  pravilu   dobivamo na  vremenu  no  probleme nismo riješili.  Uzrok  i  dalje  stvara   posljedice  koje nas  opterećuju.  Dakle, moramo  otkloniti  uzrok   koji  nije ništa  drugo  nego  sakriveni   interes.

Cijeli  „štos“   je u  tome  što   nas  problem  svojim  posljedicama    „lupi  o  glavu“  i  praktički nas  prisili  da  ga  riješimo.  Posljedice  postanu  transparentne –  vidljive,  ali   za  jasno  detektiranje  uzroka   problema   kao  i  za   njihovo  otklanjanje  moramo   imati   znanja  –  stručna,  profesionalna  znanja.

Pitanje  je   ima  li   Uprava   HŽ  Infrastrukture  potrebna  znanja   da  detektira  i  otkloni  uzroke  problema,   što je  preduvjet   stvaranja     efikasnog    poslovnog    sustava. Evo  dva  tipična  primjera.

1.   Uprava  HŽ  Infre  hvali  se  sa   transparentnom  javnom nabavom.

O  čemu je riječ?  Problem javne  nabave  je  dvostruki:

a)       potrebno  je  jasno  definirati   i  normirati    sam  proces  nabave  kako  bi se  začepile  „rupe“  i   onemogućile   malverzacije  i  marifetluci  pri samoj  tehnici  nabave  i

b)       potrebno  je  nabavu  planirati temeljem  jasnih  ekonomskih    cost – benefita kriterija.

Samu  nabavu  potrebno  je  bazirati  na   principu:   planiranje –  nabava   –  upravljanju  (kontrola).  To je  klasična  shema   trodiobe    koja  uz  adekvatnu  legislativu  nepravilnosti  svodi na minimum.

Nije nam konačan cilj  transparentna  nabava  nego   nabava  na  temelju  jasnih  ekonomskih  kriterija.  Nabaviti  nešto mimo ekonomskih  kriterija  ali  transparentno?  Koja  je svrha?  Transparentno bacati novce poreznih obveznika  u  vjetar???

2.   Uprava  HŽ  Infre   hvali se  i  uštedama  na  rashodima.

Što je  zapravo   trošak (rashod)?    Moramo malo  podsjetiti  posjetitelje naše Internet stranice  na  osnove  ekonomije.  Ekonomija  se  bavi  efikasnošću  čovjekova   djelovanja.  Čovjek  djeluje  kako bi ostvario    korist,  pri čemu ima  i   troškove.  Suština  ekonomije  je taj  odnos,  odnos   koristi i  troška  koji još  nazivamo i  efikasnost.  Nivo  efikasnosti    koji  želimo postići  nazivamo  konkurentnost.  To je  najjednostavnije  objašnjenje.

Dakle,  ne  postoji  sama  korist – benefit, kao ni  trošak – cost sam  po sebi.   Ključ je u  ukupnom  odnosu.  Taj  odnos  sadržan je  u  poslovnom  procesu.  Poslovni  proces  sa  svim svojim  čimbenicima   je dakle  uzrok  troška.

Pukim  rezanjem  troškova  –  rashoda   možemo čak  i  napraviti  velike  štete.  U  poslovnom  sustavu    –  poslovnim procesima  imamo  tri  vrste  troškova:

a)       trošak  u  funkciji   poslovnog  procesa  i    optimalnog   cost  –  benefit  odnosa  (u tehnološko  – ekonomskom  smislu),

b)       trošak   u  funkciji  poslovnog  procesa   koji  ne  daje  adekvatan  cost  – benefit  odnos  (ukratko  povećani troškovi,  neracionalno  poslovanje)  i

c)       troškovi koji s  poslovnim procesom  nemaju  nikakvih  dodirnih  točaka,  radi se  o  čisto privatnim  troškovima.

U  sva  tri  slučaja  polazimo  od  poslovnog  procesa   i  troškove stavljamo   u   tehnološko  –  ekonomski   (tehnološki  nivoi  poslovnog  procesa  imaju  različite  cost – benefit  odnose)    cost  – benefit odnos.  U  protivnom  možemo  „rezati“   troškove koji su  direktno u  funkciji  poslovnog  procesa  i  napraviti  velike  štete.

Zaključak:

Reformiranje  HŽ   Infre  u  jedan  efikasan   poslovni  sustav   zahtijeva  mnogo, mnogo  više  od    transparentne  nabave  i  raznih  nasumičnih  „ušteda“.  Zahtijeva  prvenstveno   dovođenje  mreže  u  korelaciju  sa  prometnim tokovima,  definiranje  poslovnih  procesa,   uvođenje  upravljačko  -kontrolnih  mehanizama,   involviranje  normi  i načela,  jasno  definiranje  problema,   planiranje  pravaca  i načina  djelovanja…

Moramo  pohvaliti  dosadašnje  napore  Uprave  Hž  Infre,  ali  treba  naglasiti   da  će  ista ta Uprava   morati  pokazati  imali  li  adekvatna  stručna znanja  za  provođenje  stvarne   reforme,  a  ne samo  formalno  –  šminkerske   zahvate.