MVPEICitiram: …PEP   odražava  temeljni   cilj ekonomske politike te  detaljno  razrađuje makroekonomdska  kretanja i projekcije, daljnji smjer  fiskalne politike, kao  i ključne strukturne reforme  koje će se  provoditi  u razdoblju  2011 – 2013.  godine. Navedeni materijal  na  49.  stranici  piše   o   restrukturiranju  željeznice.  Hajdemo    malo  teorije.  Da znamo uopće o čemu se radi.

1.   Čovjek  djeluje  (bez obzira da li kao  jedinka  ili putem  čitavih sustava)   u različitim  pravcima i na različite načine.

Restrukturiranjem   mijenjamo  pravac  i/ili  način  djelovanja.

2.  Ako želimo  definirati  budući  pravac  i/ili  način  djelovanja (što i  kako  raditi) – izvršiti   restrukturiranje  moramo  biti  svjesni   sadašnjeg  djelovanja.   Znači moramo biti svjesni  što i kako  sada radimo.  Moramo biti svjesni  problema   koje moramo rješavati.

Restrukturiranjem   stvaramo  osnove  za     probleme  koje  valja   riješiti.

3.   Sagledavanje  cjeline.  Moramo  imati ukupnu sliku  djelovanja,  što znači  da  moramo  sagledati sve   najvažnije  probleme. Problemi   se rješavaju  po  grupama,  a   konkretno  ih  rješavamo  mjerama.   Kratkoročnim  mjerama   otklanjamo  posljedice,   a   srednjoročnim  i dugoročnim uzroke  problema. Tek otklanjanjem uzroka  oslobađamo se problema.

Sagledavanjem cjeline  uočavamo sve  probleme.

4.  Ako želimo  rješavati probleme  nekog sustava  moramo znati kako  sustav  funkcionira.

Restrukturiranjem  sustava  želimo sustav   „osloboditi problema“  i dovesti ga  u  stanje  efikasnosti.  To podrazumijeva   za  početak  jasno  definiranje  slijedećih  grupa  problema:

a)       problema  mreže

b)       problema  poslovnih procesa

c)       upravljačko – kontrolnih  problema   i

d)       problema  načela  i normi (problemi  efikasnog  pojedinca). To su  ujedno  i  „osnovni dijelovi“ sustava  HŽ-a.

Restrukturiranje   pretpostavlja  poznavanje  sustava,  a  posebno  uloge  pojedinca  u  sustavu.

5. Osnova  sustava  su  ljudi. Pravac  i način  djelovanje  počinje i završava  sa  kvalitetnim  ljudima. Efikasan  sustav  čine efikasni  pojedinci   i   zato   restrukturiranje  moramo  prvenstveno   usmjeriti  ka  stvaranju  efikasnog  pojedinca.

Probleme rješava  čovjek.   Sustav je  onoliko  efikasan koliko je efikasan  pojedinac  u  sustavu.  Restrukturiranje  moramo  prvenstveno usmjeriti  ka  stvaranju  efikasnog   pojedinca.

6.    Kako   radimo.  Restrukturiranje smo sveli na jedan opći pojam   tipa  netko nešto treba  napraviti, ali ne znamo  točno što,    tko  i  kada.

Upravljanje  sustavima  zahtijeva   odlično  poznavanje   rada   sustava  kao  i   problema  sa kojima  je sustav  suočen. Svaki pojedini  problem zahtijeva  jasno definiranu  mjeru/e  za  rješavanje.  Općim  definicijama i  frazama   o   restrukturiranju  skrivamo  svoje   dvostruko  neznanje;  nepoznavanje  rada   sustava  i   nepoznavanje  problema.

Općim frazama  o  restrukturiranju   pokušavamo  sakriti  vlastito  neznanje.