no smoking

Isječak iz programa koji govori o željeznicama u RH

4.1.3  Restrukturiranje željeznica

Tijekom 2009. i 2010. godine nastavljene su aktivnosti na provedbi zakonodavne reforme, pri čemu je u 2009. godini doneseno 7 novih pravilnika, a u 2010. godini 2 nova pravilnika, sve iz područja željezničke sigurnosti. 2010. godinu obilježio je i početak rada Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga, koja trenutno zapošljava 7 djelatnika te u skladu sa svojim zakonskim ovlastima donosi odgovarajuće odluke. Korištenje sredstava pretpristupne pomoći EU iz programa IPA i ISPA nastavljeno je zadovoljavajućom dinamikom.

Zbog nepovoljnih gospodarskih trendova u okruženju, prometni učinak u željezničkom teretnom prijevozu pao je za 20% u 2009. godini, a u prvoj polovici 2010. godine za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodnih godina. Razina vlastitih tržišnih prihoda u željezničkom putničkom prijevozu zadržana je na približno istoj razini, uz blago smanjenje u prvoj polovici 2010. godine (214,0 milijuna kuna za razdoblje I-VI/2009 na 212,3 milijuna kuna za razdoblje I-VI/2010).

U pogledu restrukturiranja sektora, razdoblje 2004. – 2008. godine bilo je obilježeno provedbom aktivnosti iz Matrice mjera PAL 1 i PAL 2 zajma. Napredak u procesu pratio se preko indikatora uspješnosti izraženih kroz radni omjer, broj smanjenja radnika i privatizaciju tvrtki-kćeri. Nakon obustavljanja PAL aranžmana u 2008. godini, ovi indikatori nisu više bili aktualni.

Obzirom da je evidentan nedostatak strateškog dokumenta koji bi postavio institucionalni okvir restrukturiranja željezničkog sektora, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s društvima Grupe HŽ Holding ima namjeru donijeti novi „Program održivosti i konkurentnosti željezničkog sektora“, koji bi obuhvatio aktivnosti restrukturiranja i pripreme kompanija za funkcioniranje na liberaliziranom željezničkom tržištu. U tu svrhu je u dva navrata raspisan natječaj za izbor konzultanata na izradi ovog Programa, ali je oba puta, iz tehničkih razloga, natječaj poništen. U tijeku je priprema novog natječaja za izradu navedene studije.

Željezničke kompanije trenutno provode aktivnosti usmjerene  ka poboljšanju efikasnosti i racionalizaciji poslovanja, sukladno Programu gospodarskog oporavka donesenom od strane  Vlade Republike Hrvatske. U društvima Grupe HŽ Holding provode se mjere štednje te su u tom smislu ostvareni sljedeći rezultati u razdoblju I-VIII/2010; smanjenje materijalnih i nematerijalnih troškova za 10,9%, smanjenje troškova radnika za 3,2%, potpisan je aneks Kolektivnog ugovora sa sindikatima o zadržavanju plaća na istoj razini (umjesto dogovorenog povećanja za 6% u 2009. i 2010. godini), provode se odluke o smanjenju plaća  članova Uprava i rukovodećih djelatnika i niz drugih mjera. Najveći doprinos u procesu smanjenja broja radnika namjerava se ostvariti u društvu HŽ Infrastruktura, pri čemu se sukladno Planu poslovanja društva HŽ Infrastruktura za razdoblje 2010.-2012. planira neto smanjenje broja radnika za njih 1.139.