Starosna i prijevremena starosna

UVJETI

Da bi osiguranik mogao ostvariti pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • uvjet starosti
 • uvjet staža

STAROSNA MIROVINA
a) Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. godine ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2031. ima osiguranik s navršenih 15 godina mirovinskog staža i

 • u 2031. godini – 65 godina i 3 mjeseca života,
 • u 2032. godini – 65 godina i 6 mjeseci života,
 • u 2033. godini – 65 godina i 9 mjeseci života,
 • u 2034. godini – 66 godina,
 • u 2035. godini – 66 godina i 3 mjeseca života,
 • u 2036. godini – 66 godina i 6 mjeseci života,
 • u 2037. godini – 66 godina i 9 mjeseci života, a

od 1. siječnja 2038. godine pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža(članak 33. ZOMO).

b) Pravo na starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom kada navrši 65 godina života i ako provede 15 godina u osiguranju.

PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA
a) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. stječe osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža(članak 34. ZOMO).

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu od 1. siječnja 2031. ima osiguranik s navršenih 35 godina mirovinskog staža i
–     u 2031. godini – 60 godina i 3 mjeseca života,
–     u 2032. godini – 60 godina i 6 mjeseci života,
–     u 2033. godini – 60 godina i 9 mjeseci života,
–     u 2034. godini – 61 godina,
–     u 2035. godini – 61 godina i 3 mjeseca života,
–     u 2036. godini – 61 godina i 6 mjeseci života,
–     u 2037. godini – 61 godina i 9 mjeseci života, a
od 1. siječnja 2038. godine pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 62 godina života i 35 godina mirovinskog staža

b) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima i osiguranik zaposlen s nepunim radnim vremenom kada navrši60 godina života i  ako provede 35 godina u osiguranju.

c) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja (članak 35. ZOMO). U 41 godinu staža osiguranja uračunava se samo, tzv.“ radni staž“, ne i vrijeme na pr.  provedeno u  zatvoru kao bivši politički zatvorenik. Ova mirovina određuje se bez penalizacije.

d) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a koji je nakon prestanka osiguranja prouzročenog stečajem, neposredno prije ispunjenja navedenih uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu proveo u neprekidnom trajanju najmanje2 godine kao nezaposlena osoba prijavljena službi nadležnoj za zapošljavanje (članak 36. ZOMO). Ova mirovina određuje se bez penalizacije. Pravo na ovu mirovinu pripada najranije s danom ispunjenja uvjeta ako se osiguranik s tim danom odjavi iz evidencije nadležne službe za zapošljavanje.

Zahtjev za prijevremenu starosnu mirovinu iz ovoga članka podnosi se od dana ispunjenja prvih uvjeta iz članka 34. ovoga Zakona.

Za ispunjenje uvjeta staža za priznanje prava na starosnu mirovinu (čl.33. ZOMO) i prijevremenu starosnu mirovinu (čl. 34. ZOMO), prema članku 27. stavku 8. ZOMO-a, razdoblje provedeno u zaposlenju s nepunim radnim vremenom smatra razdobljem provedenim u zaposlenju s punim radnim vremenom, a visina mirovine određuje se prema stvarno navršenom mirovinskom stažu, a ne prema razdoblju provedenom u zaposlenju s nepunim radnim vremenom.
Pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik stječe od dana kada su ispunjeni uvjeti za mirovinu, s tim što se to pravo može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (zaposlenje, obavljanje obrtničke ili poljoprivredne djelatnosti i dr.).
U slučaju kada zahtjev za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinom podnese nezaposlena osoba, odnosno osoba koja nije u osiguranju, pravo na mirovinu pripada najranije od prvog idućeg dana nakon prestanka radnog odnosa, ako je zahtjev podnesen u roku od šest mjeseci  od prestanka osiguranja, a ako je zahtjev podnesen nakon isteka navedenog roka, osiguranik ima pravo na mirovinu najranije od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag. Unutar  navedenih razdoblja osiguranik može birati datum od kada želi da mu se prizna pravo na mirovinu.
IZNIMKA- osiguranik koji je nakon ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu prema ZOMO-u, nastavio raditi ali do polovice punog radnog vremena na poslovima koje je radio prije ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu, može i bez prestanka radnog odnosa steći pravo na starosnu mirovinu od dana s kojim je nakon ispunjenja uvjeta nastavio raditi do polovice punog radnog vremena.

Prijelazno razdoblje s povoljnijim uvjetima  za ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene
U razdoblju od 1. siječnja 2014. do31. prosinca 2030. Godine pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu žene mogu steći pod povoljnijim uvjetima.

Prijelazne odredbe -starosna mirovina – uvjeti za žene
čl. 180. ZOMO

STAROSNA MIROVINA
(najmanje 15 godina staža)

godina

godine života

godine života

god.

mj.

god.

mj.

2014.

61

0

2024.

63

6

2015.

61

3

2025.

63

9

2016.

61

6

2026.

64

0

2017.

61

9

2027.

64

3

2018.

62

0

2028.

64

6

2019.

62

3

2029.

64

9

2020.

62

6

2021.

62

9

2022.

63

0

2023.

63

3

Prijelazne odredbe -prijevremena starosna mirovina – uvjeti za žene
čl. 182. ZOMO

PRIJEVREMENA STAROSNA MIROVINA

godina

godine života

godine staža

god.

mj.

god.

mj.

2014.

56

0

31

0

2015.

56

3

31

3

2016.

56

6

31

6

2017.

56

9

31

9

2018.

57

0

32

0

2019.

57

3

32

3

2020.

57

6

32

6

2021.

57

9

32

9

2022.

58

0

33

0

2023.

58

3

33

3

2024.

58

6

33

6

2025.

58

9

33

9

2026.

59

0

34

0

2027.

59

3

34

3

2028.

59

6

34

6

2029.

59

9

34

9

2030.

60

35

Starosna mirovina i sniženje dobne granice
Određene skupine osiguranika ostvaruju prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema ZOMO-u i prema posebnom zakonu. To se odnosi na tri skupine osiguranika:

 • koji rade na osobito teškim  i za zdravlje  i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima
 • kojima nakon određenih godina života, zbog naravi i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla (npr. baletni plesači, operni pjevači, plesači, dimnjačari), te
 • osobe s invaliditetom: slijepe osobe, osobe oboljele od  distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih  bolesti, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, reumatoidnog artritisa, gluhe osobe te osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojeg se ne mogu samostalno kretati bez upotrebe invalidskih kolica.

Tim se osiguranicima razdoblje provedeno u zaposlenju na navedenim radnim mjestima, odnosno u navedenom svojstvu računa u staž osiguranja s povećanim trajanjem, te im se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava razmjerno stupnju povećanja staža i dužini staža osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem ( članak 181. ZOMO-a i Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, br. 71/99., 46/07. i 41/08.). Osobe s invaliditetom, da bi im se staž beneficirao, trebaju od Zavoda, područne službe/ureda, zatražiti da im se posebnim rješenjem utvrdi status osobe s invaliditetom.
Osiguraniku ženi se dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu  u prelaznom razdoblju snižavana temelju staža osiguranja s povećanim trajanjem prema dobnoj granici iz prelaznog razdoblja, odnosno iz članka 180. ZOMO-a

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA
Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva HZMO-u, a dostavlja se   područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda (područnoj službi /uredu) najbližoj prebivalištu, odnosno boravištu osobe koja podnosi zahtjev. Za provedbu postupka nadležan je HZMO, a područna ustrojstvena jedinica HZMO-a (područna služba /ured)  će donijeti odgovarajuće rješenje.
Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu može se podnijeti najranije jedan mjesec prije prestanka osiguranja uz pružanje dokaza o datumu prestanka osiguranja.