foteljaOd osamostaljenja RH i razdvajanja HŽ-Hrvatskih željeznica od željeznica bivše države do danas traje nepravda kojoj su autori i kreatori službenici danas na vrlo visokim pozicijama u Poslovima upravljanja ljudskim potencijalima i pravnim poslovima. Radi se o primjeni Zakona o stažu s uvećanim trajanjem .

Navedeni Zakon predvidio je  radna mjesta u željezničkom prometu koja ostvaruju pravo na staž s uvećanim trajanjem, te jasno i nedvosmisleno:

postavnica je poseban objekt ili dio objekta za smještaj logike SS-uređaja kolodvora i signalno-komandnog stola putem kojeg prometnici vlakova reguliraju kretanje vlakova i manevarske vožnje.

Prijedlogom predmetne odluke HŽ Infrastruktura d.o.o. izbjegava poštivati odredbe Zakona o stažu s uvećanim trajanjem.

prijedlog  Poslovima upravljanja ljudskim potencijalima i pravnim poslovima:

HŽ Infrastruktura d.o.o. navedenu odredbu primjenjuje tumačeći da je zgrada koja se zove postavnica osnova za stjecanje prava na uvećani staž, te radnicima koji rade u tako nazvanoj zgradi – postavnica – priznaje staž s uvećanim trajanjem.  Složit ćemo se da  je ovo potpuna besmislica. Nije zgrada osnovica staža s uvećanim trajanjem, nego okolnost da prometnik vlakova koji regulira kretanje vlakova i manevarske vožnje SS-uređajem i signalno-komandnim stolom, bez obzira da li je taj uređaj smješten u posebnom objektu (postavnici) ili samo u dijelu objekta (kolodvorske zgrade) ima pravo na uvećanje staža. Uloga komandnog stola u reguliranju manevarskih vožnji i kretanja vlakova upravo je presudna za priznavanje prava na uvećani staž. Komandni stol isključuje suradnike koji postavljaju skretnice, ulazne i/ili izlazne signale, zaštitne branike na cestovnim prijelazima i sl. Prometnik vlakova sve informacije i sve radnje potrebne za sigurno i uredno kretanje vlakova ili manevarskih vožnji saznaje i naređuje tim komandnim stolom.

Smještaj uređaja ne može biti, niti je podloga za pravo na uvećani staž. Komandni stol ima istu funkciju, bez obzira nalazio se u posebnoj zgradi ili dijelu zgrade, na 2. ili 3. katu, u cijeloj zgradi ili u dijelu zgrade, u prizemlju, podrumu i sl.

Predlažemo i tražimo da Prilog 2. i Prilog 3. predmetne odluke spojite u novi Prilog 2 u kojem ćete svim prometnicima vlakova  u svim navedenim kolodvorima priznati pravo na uvećanje staža od 4 mjeseca kako je i odredio Zakon o stažu s uvećanim trajanjem.

NAPOMENA:

Ako znamo da naknada za jedan dan beneficije u kombinaciji 12/16 (prometnik vlakova koji putem komandnog stola regulira promet) stoji manje od 6 (šest) kuna jasno je da i smisao zvjezdica glupavost kreatora koji ne razumije Zakon, ali provodi svoju kreativnost – desetljeće i duže. Pogledajmo koliko štednja “donosi” HŽ Infri u kolodvoru s dva prometnika na postavnici i jednim na peronu: ušteda je manja od 300,00 (tri stotine kuna). Ako ovo nije sramota što je? Ako ste zaboravili: kreatori ove krađe danas su na vrlo visokim pozicijama u Poslovima upravljanja ljudskim potencijalima i pravnim poslovima.