OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vrijeme u kojem živimo, radimo i djelujemo svakako je teško i neizvjesno. Kad se ukaže neka od prilika možemo ju iskoristiti i ne iskoristiti. Možemo biti statisti, a možemo i potaknuti događanja. Tako je i u sindikalnom radu i djelovanju. SPVH je svrhu svog postojanja dokazao i dokazuje kroz zastupanje interesa radnika Prometnih poslova, ali i ostalih organizacijskih cjelina koji su mu dali povjerenje, koje ima u svom članstvu.

Na nekoliko zajedničkih sindikalnih sastanaka predložili smo da odricanje od Božićnice i dijela regresa u 2010. godini učinimo na način tako da vratimo naknadu za prehranu („gablec“) među prava željezničara, naročito jer ga radnici u drugim državnim poduzećima imaju. Naknadu za prehranu dobivaju radnici HP-e, HEP-a, INA-e i sl. Zar smo mi u ovoj državi pastorčad?

Kolege iz SIHŽ su naš prijedlog okarakterizirale kao omalovažavanje, iako je svima koji su radili u vrijeme kad je dodatak za prehranu isplaćivan poznato da radnik nije mogao dobivati i jedno i drugo, odnosno ili dnevnicu (ili terenski dodatak, ili paušal) ili gablec. U takvim prilikama naknada za prehranu ugrađena je u cijenu sata rada i nestala je, ali ostale su naknade. To je gola istina.

Mi predložimo da se po istom principu kako je ukinuto tako i vrati svim radnicima Trasa, Prometnih poslova, Razvoja, Nabave, Financija, Kadrovskih, Nekretnina, Informatike – bez izuzetka svakom radniku 3 (tri) kune neto po satu rada, a što mjesečno iznosi za 174 sata 522 kune neto. Kako? Lako! Na način da se onemogući isplata povećih ne pripadajućih iznosa za pripravnost i za dnevnice za službena putovanja.

Naš prijedlog odbili su SIHŽ, ali i SŽH i SHŽ.

Kako bi pokazali svoju sindikalnu svijest i promišljanje izradili su prijedlog protiv SPVH. Tako je ta i takva glupost ugledala „svijetlo interneta“ na stanicama najvećeg i sl. sindikalnog bratstva. Koliko je to očito vidi se u načinu i obliku „prijedloga“ koji je tužni, bezidejni pokušaj. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Još više od tog „prijedloga“ Aneksa VI. postiđuje spoznaja da sindikalni kolege iz SŽH, SHŽ i SIHŽ ne shvaćaju što čine sami sebi.