djete2webPregovarački odbor Poslodavca odbio je naš prijedlog sklapanja Aneksa kolektivnom ugovoru o isplati dara za djecu u visini 600,00 kuna neto.

Pregovarački odbor sindikata za kolektivno pregovaranje smatra, bez obzira na gornju činjenicu, da nema razloga za neisplatu utvrđenog iznosa dara za djecu kako je određeno važećim kolektivnim ugovorom i sporazumom od 23. lipnja 2010.