Uvaženi kolegice i kolege iz SIHŽ, SŽH i SHŽ brže-bolje okitili su oglasne ploče objašnjavajući što je to SPVH predložio u budući Aneks VI. Kako ne bi bilo dileme tko govori istinu, a tko se bavi spletkarenjem i podmetanjem objavljujemo naš prijedlog – bold ili podebljana slova su promjena koju mi tražimo:

Članak 150. uz SPVH promjene glasi:

(1)     Plaća radniku uvećava se za:

 

rad noću 50%
prekovremeni rad 50%
rad nedjeljom 35%
rad subotom 25%
rad na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom 50%
rad na dan Uskrsa 50%
prometnicima vlakova na postavnici I. i postavnici II.
Zagreb GK i Zagreb RK
10%
rad na Badnjak i/ili na Staru godinu od 16 sati 50%

(2)     Ako radnik radi na dane blagdana i u neradne dane utvrđene zakonom ina dan Uskrsa ostvaruje pravo na redovnu plaću, naknadu plaće uvećaneza 50% odnosno ostvaruje plaću od 250% i to za stvarno odrađene sate u te dane.

(3)     Povećanje plaće za rad nedjeljom i subotom, za rad na blagdane i neradnedane, te rad na dan Uskrsa međusobno se isključuju, odnosno radniku se isplaćuje povećanje za taj dan koje je za njega povoljnije.

(4)     Kada Poslodavac od radnika zahtijeva da radi prekovremeno u subotu, nedjelju, blagdan i u neradni dan utvrđen zakonom ili na dan Uskrsa radniku se isplaćuje uvećanje za prekovremeni rad te na to obračunava pripadajuće uvećanje (kumulativno) za rad subotom, nedjeljom, blagdanom  i u neradne dane utvrđene zakonom ili na dan Uskrsa.

 

Članak 159. uz SPVH promjenu glasi:

(1)     Radnici na održavanju građevinskih i elektrotehničkih postrojenja te poslova mehanizacije infrastrukture kada obavljaju posao izvan radionice do udaljenosti 30 km, uz svakodnevni povratak kući, ostvaruju pravo na dodatak plaće u visini 25% na cijenu sata rada, za te sate.

(2)     Popis radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka nalazi se u prilogu 4 ovoga Ugovora.

(3)     Poslodavac će radnicima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1 i 2 ovog članka  za efektivne sate rada isplatiti naknadu za prehranu u visini 3 (tri) kune neto za svaki efektivni sat rada.

 

Članak 166. uz SPVH promjenu glasi:

(1)     Radnicima kojima je određena pripravnost kod kuće, za ostvarene satepripravnosti pripada naknada plaće u postotku od isplaćene prosječne plaćeradniku u Društvu, isplaćene u proteklom mjesecu i to 15%.

(2)     Po osnovi pripravnosti kod kuće radniku ne pripada povećanje za rad noću,rad nedjeljom, rad na blagdane i neradne dane i prekovremeni rad.

(3)     Kada se radnik za vrijeme pripravnosti pozove na izvršenje radnog zadatkaprekida se stanje pripravnosti i započinje ostvarenje prava na plaću dotičnog radnog mjesta za sate rada provedene na radu uvećane za 50%, ako se ti sati ne mogu preraspodijeliti.

(4)     Poslodavac ne smije radniku odrediti pripravnost duže od 20 (dvadeset) sati tjedno, odnosno od 80 (osamdeset) sati mjesečno.

 

Članak 177. uz SPVH promjene glasi:

(1)     Iznos dnevnice za službena putovanja je 50,00 (pedeset) kuna.

(2)     Troškovi noćenja na službenom putovanju priznaju se do visine stvarnih izdataka hotela kategorije do tri  zvjezdice.

 

Članak 178. uz SPVH promjenu glasi:

(1)     Cijela dnevnica pripada radniku kada je putovanje trajalo preko 12 do 24 sata.

(2)     Polovica dnevnice ostvaruje se kada je putovanje trajalo preko 8 do 12 satikao i za ostatak vremena preko 8 do 12 ako je putovanje trajalo dulje od 24 sata.

(3)     Broj cijelih dnevnica uz nalog ili nalog s prilogom utvrđuje se zbrajanjemukupno provedenih sati na putu preko 8 sati i dijeljenjem s 24.

(4)     Neistiniti podatci o izvršenom putovanju predstavljaju osnovu za izvanredni otkaz ugovora o radu.

 

Članak 198. uz SPVH promjenu glasi:

(1)     Radnik ima pravo na kunski poklon ili poklon bon za svako dijete koje je na dan 31. prosinca navršilo 15 (petnaest) godina života do visine neoporezivog dijela utvrđenog propisima o porezu na dohodak, za Božićne blagdane ili dan Sv. Nikole, ali ne manje od 600,00 (šest stotina) kuna.

(2)     Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje i drugi roditelj ako je zaposlen kod Poslodavca.

(3)     Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje i roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju bez obzira na djetetovu dob.

(4)     Pravo iz stavka 3. ovog članka ostvaruje i drugi roditelj ako je zaposlen kod istog Poslodavca.

 

Pronašli smo način kako da kroz pravedniju i kvalitetniju raspodjelu, bez povećanja

mase za plaće, osjetno povećamo primanja radnika HŽ Infrastrukture. Količina novaca koja odlazi na dnevnice i pripravnost trenutno se dijeli  između 5% radnika Infre. Našim prijedlogom ta količina novaca podijelila bi se između velike većine radnika.

Svaki radnik bi dobio povećanje plaće u iznosu od cca 500,00 kn. Još jednom napominjemo, radi se samo o drugačijoj raspodjeli postojećih sredstava, bez dodatnih potraživanja.

 

Čija priča ima smisla? SIHŽ, SHŽ I SŽH – koji pišu:

…“Od nas koji nosimo odgovornost, koji pregovaramo očekuje se maksimalni uspjeh a ne pusta obećanja i torbarenje, korištenje pregovore za sakupljanje sitnih bodova. Posebno je opasno kada se pregovori koriste za razdor među radnicima, prikazujući jedne kao lopove, nepotrebne i manje vrijedne i to isključivo zahvaljujući razmišljanju jedne osobe u SPVH“…

 

Ili naša – SPVH. Takva kakva je. Bez ukrašavanja i podilaženja.

Ali, vrlo, vrlo opipljiva u džepu!

Pa, izaberite.