IZJAVA SINDIKALNIH SREDIŠNJICA

Sindikalne središnjice

 1. osuđuju manipulaciju institucijama pravnog poretka koja dovodi do uskrate volje građana na provedbu Ustavom zajamčenog prava na referendum;
 2. osuđuju nesavjesnost sudaca Ustavnog suda koji su, vođeni načelom oportuniteta, preferirali volju vladajuće politike nasuprot volji 717.000 građana, izlazeći izvan teksta Ustava u nedopustivo ekstenzivne interpretacije s izravnim učinkom na politički i društveni život;
 3. smatraju da rezultat takvih nečasnih manevara u politici i pravnom sustavu dovodi do daljnjeg pada već srozanog  povjerenja u institucije države, čime se slabi stabilnost  društvenog i demokratskog poretka.

Sindikalne središnjice

 1. neće se pomiriti s takvim stanjem, inzistiraju i inzistirat će na provedbi referenduma s istim ili sličnim pitanjem.

Sindikalne središnjice traže

 1. od Sabora RH da donese odluku o raspisivanju referenduma temeljem prikupljenih potpisa koji su mu dostavljeni;
 2. promjene Ustava i zakona kojima će se provedba građanskih referenduma učiniti mogućom na način da je za provedbu referenduma dovoljno 200.000 potpisa građana i vrijeme od 5 tjedana za njihovo prikupljanje;
 3. uvođenje posebnih radnih sudova u Republici Hrvatskoj;
 4. promjenu društvenog i gospodarskog stanja u zemlji, na tragu zahtjeva koji su upućeni Vladi još u listopadu 2009. godine;
 5. ukidanje pravilnika o radu, jačanje sustava kolektivnog pregovaranja te olakšano organiziranje sindikata u privatnom sektoru, kaznene mjere za poslodavce koji ne isplaćuju plaće, priječe sindikalno organiziranje ili otežavaju i opstruiraju sindikalni rad;
 6. izvršenje obećanja predsjednice Vlade o uvođenju supstituta za ukinuti doprinos solidarnosti.

Sindikalne središnjice pozivaju

 1. građane i radnike na prosvjede i akcije u organizaciji sindikata za ostvarenje prava na neposrednu demokraciju putem referenduma;
 2. Vladu RH da odmah pristupi razgovorima sa sindikatima o navedenim pitanjima, ponovnom radu Gospodarsko-socijalnog vijeća i podjeli sindikalne imovine.

Radi ostvarenja prava građana na referendum, sindikalne središnjice će poduzeti sljedeće aktivnosti:

 1. održati Svesindikalni sabor u Zagrebu;
 2. organizirati prosvjedne skupove u Zagrebu i drugim gradovima;
 3. organizirati generalni štrajk u RH ovisno o izjašnjavanju zaposlenih.

Ove aktivnosti provodit će se u tri stupnja, sve dok Vlada ne udovolji zahtjevu građana za ostvarenjem prava na neposrednu demokraciju i prestat će odlukom Vlade i Sabora o raspisivanju referenduma, odnosno zaključenjem sporazuma između Vlade i sindikalnih središnjica kojim će biti usuglašena referendumska pitanja i određeno vrijeme provođenja referenduma.

 1. Ne udovolji li Vlada opravdanim zahtjevima građana i radnika za provedbom referenduma,  sindikalne središnjice razmotrit će provođenje peticije za prijevremene izbore na temelju ocjene da vlast koja proturječi volji otprilike istog broja birača koji su joj omogućili dolazak na vlast gubi demokratski legitimitet za daljnje obnašanje vlasti;
 2. U slučaju dogovora o referendumu, navedene aktivnosti će se obustaviti te će se nastaviti napori sindikata u pravcu promjene gospodarsko-socijalnog stanja u zemlji, što  uključuje i pregovore s Vladom o dinamici ostvarenja istih, a koji se moraju okončati najkasnije do 22. prosinca ove godine;
 3. U slučaju izostanka dogovora iz prethodne točke, početkom iduće godine sindikalne središnjice započet će s novim ciklusom prosvjednih aktivnosti, uključujući i generalni štrajk.

U Zagrebu, 16. studenoga 2010.