ALAN_F_2webO  milijunima  za dnevnice  i  o  javnoj  nabavi  

 

Ovaj tekst   je reakcija   na   članak   o  milijunima  za analizu  dnevnica  i aktivnosti  HŽ   Infrastrukture.  Razni  mangupi  u   Hrvatskoj   misle da su jako pametni,  a   nedorečena   legislativa  im  omogućava  izbjegavanje  normi.  Na žalost, ljudi ne poznaju  zakone,  pa  i tamo gdje se takvima može stati na kraj   ništa   se ne poduzima.  Ipak nije sve tako  crno.

Ako ćemo samo  pisati  o  mangupima,   a da ništa ne poduzmemo  nismo drugo ni zaslužili.

 

Zakon  o javnoj nabavi  (novi)   objavljen je u  NN  110/07,   a  primjenjuje se  od 01. siječnja  2008. Uočene nejasnoće  otklonjene su  Izmjenama  i  dopunama   NN  125/08.

Međutim, nas  zanima i usredotočit  ćemo se na   Uredbu o provođenju  nadzora  nad provedbom Zakona o  javnoj nabavi kroz obavljanje  preventivno-instruktivne  djelatnosti. (NN 97/09  od  07. 08. 2009.  )  Uredba je proizašla temeljem čl  170.  Zakona.

 

Članak 2 navedene  Uredbe glasi:

Preventivno instruktivna djelatnost je administrativno – stručna djelatnost  koju tijelo nadležno za sustav javne nabave obavlja u svrhu sprječavanja  ili otklanjanja nepravilnosti u postupcima  javne nabave, a koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede Zakona  i podzakonskih  propisa u području javne nabave

Članak 3: 

Tijelo nadležno… djeluje na temelju:

–          zahtjeva gospodarskog subjekta

–          zahtjeva državnog tijela ( Državno odvjetništvo, redarstvene vlasti… op NB)

–          predstavke građanina…

 

Na portalu  javne nabave  mogu se dobiti sve informacije, a  adresa  Ureda  za javnu nabavu je Vukovarska  78, Zagreb.  Informacije se daju utorkom i četvrtkom od 9 do 12.  na telefon   01/4677- 178

Državno  odvjetništvo   i   USKOK  imaju odlične stranice na  internetu  i  dostupne su detaljne  informacije   o   podnošenju  kaznenih  prijava  (naravno, zbog opravdane sumnje).