OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O  obiteljskom  srebru

Zamoljen  sam   da   napišem komentar   na   članak   o   prodaji obiteljskog srebra  –  konkretno  o  prodaji   odmarališta u   Kaštel Lukšiću.

Privatizacija,  pljačka,  enormni krediti,  zatvaranje pruga,  prodaje  nekretnina,  davanje koncesija… tužne su to  priče i  teško  ih  je objektivno,  bez emocija   komentirati.

Kaže se da   nas  nepoznavanje  zakona  ne  oslobađa  odgovornosti  za   njegovo nepoštivanje.  I nepoznavanje struke, konkretno   upravljanja   ne oslobađa nas  odgovornosti  za  štetno   poslovanje,  konkretno  provođenje  aberacije – urušavanja   cijelog  sustava.

Dva su nivoa  upravljanja.

Nižim,   operativnim  upravljanjem   upravljamo  konkretnim   poslovnim procesima  i kontroliramo ih.  Znači imamo  točno definiran pravac  i način djelovanja. Uloge pojedinca  su  jasno definirane.

Upravljanje  cijelim  sustavom  zahtijeva, osim  operativnih  rješavanja problema na nivou sustava  i definiranje    odnosno redefiniranje  pravca  i načina  djelovanja  cijelog sustava  ili njegovih  pojedinih dijelova.

Što to konkretno znači?  Znači da   sustav planiramo. To konkretno znači  da počinjemo sa  planiranjem  same mreže   i njene  optimizacije, što podrazumijeva  korelaciju  mreže i  prometnog toka,  planiramo  sigurnost prometa,  optimiziramo  poslovne procese, planiramo  rješavanje problema…

Planiramo  fizički i pravac i način djelovanja  sa   konkretnim  nosiocima  uloga.   Planiramo   cijeli  sustav.

Bez kvalitetnog  planiranja  nema  ni kvalitetnog  upravljanja.

A  što mi radimo:

  • planiramo  financijski – kako  potrošiti  novce poreznih obveznika,  a da se pritom ne zna  što točno trebamo  napraviti,  zato  nema ni  odgovornosti,
  • ukidamo  nerentabilne pruge – a cijeli sustav je nekonkurentan,  znači treba ukinuti cijeli HŽ,
  • prodajemo imovinu – urušavamo supstancu, stihijski  bez ikakve koncepcije  o upravljanju  nekretninama,
  • ne rade se  cost-benefit analize,
  • nemamo uvid u  probleme…

I sada  se pitamo:  što ćemo ostaviti  djeci na  upravljanje?

Dugove,  ukinute  pruge,  rasprodanu imovinu…

ekonomski analitičar SPVH