SPVH u suradnji sa portalom VLAKOVI.com organizira nagradnu igru (foto natječaj) pod temom – INFRASTRUKTURA HRVATSKIH ŽELJEZNICA

Pravo sudjelovanja imaju svi koji osjećaju 🙂 osim osoba direktno vezanih uz organizaciju natječaja.

Trajanje natječaja je od 01. 09. – 01. 12. 2010.

Natječaj je javan te je potrebno navesti ime i prezime, zanimanje, adresu, kontakt (telefon, e-mail adresu).

Fotografije pod pseudonimom neće biti uvrštene u natječaj.

Svaki autor može prijaviti na natječaj do 10 fotografija mjesečno (po 10 fotografija u rujnu, listopadu i studenom).

Uz svaku prijavljenu fotografiju potrebno je navesti sljedeće: – naziv djela – godinu nastajanja – kratki komentar (lokaciju snimanja, impresije…)

Fotografije moraju biti:

– u digitalnom obliku (minimalna veličina fotografije je 1600×1200 piksela)

– u boji ili crno bijele.

– bez digitalnih potpisa i bilo kakvih dodanih informacija na istima.

Nagradni fond:

1. nagrada: 500 Kn

2. nagrada: 300 Kn

3. nagrada: 100 Kn

Fotografije se dostavljaju na E poštu sindikata: spvh@zg.t-com.hr ili uredništva portalaVLAKOVI.com, a veličina svih fileova u jednom mailu ne smije biti veća od 5 MB (megabytea).

Pristigle radove ocjenjuje žiri

Rezultati natječaja bit će objavljeni 10. 12. 2010. na web stranici www.spvh.hr i na www.vlakovi.com, a autori nagrađenih fotografija direktno obaviješteni.

SPVH i VLAKOVI.com nemaju obvezu vraćanja materijala i zadržavju pravo njihove objave, korištenja u propagandne svrhe, te na internet stranicama, bez naknadnog odobrenja autora i bez plaćanja naknade.

Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo i da do sada nije objavljivana u tiskanom mediju.

Autori se obvezuju da fotografije objavljene u ediciji neće biti objavljene u bilo kojem drugom tiskanom mediju ili na Internetu. Fotografija ne smije biti opterećena zahtjevima trećih osoba, te prava ne smiju biti prenesena niti u cijelosti niti djelomično na treće osobe. SPVH i VLAKOVI.com ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe fotografija od strane sudionika natječaja, a poslanih na natječaj kao autorske fotografije.

Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja.