Novost glede naknade plaće za vrijeme GO koju je uveo ZOR od početka ove godine s dosta zakašnjenja počinje se primjenjivati i u našoj firmi. Radniku se više ne obračunava naknada plaće za vrijeme GO prema prosjeku plaće svih radnika HŽ Infre, a što smo odredili KU, nego mu se prema čl. 60., st. 1. ZOR-a izračunava njegova osobna prosječna plaća u prethodna tri mjeseca. Na osnovu te –njegove- prosječne plaće isplaćuje mu se naknada plaće za vrijeme GO, što vrlo često zna biti povoljnije, naročito radnicima koji ostvaruju pravo na uvećanja plaće s osnova otežanih uvjeta rada.

 

Evo tih odredbi:

Naknada za vrijeme godišnjeg odmora

Članak 160. KU HŽ Infre:

  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće kao da je radio.
  2. Naknada za sate godišnjeg odmora za radnike koji ostvaruju rad noću, subotom, nedjeljom u dane državnih blagdana i neradne dane, pripravnost te dodatak temeljem članka 159. ovog Ugovora utvrđuje se na osnovi prosječnog postotka za rad noću, subotom, nedjeljom, za rad u dane državnih blagdana i neradnih dana, pripravnosti te dodatka ostvarenog prema članku 159. ovog Ugovora, a na osnovi prethodnih polugodišnjih isplata i to od 1.1. do 30.6. i od 1.7. do 31.12. svake godine za svakog radnika primjenjuje se narednih šest mjeseci.

Članak 60. ZOR:

  1. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Radnici kojima je tijekom 2010. isplaćena naknada imaju pravo na korekciju sukladno gornjim odredbama ZOR-a. U .PDF-u je i dopis uprave HŽ Infre koji gornje potvrđuje:

PRIVITAK: Uprava naknada za GO 04.08.2010.pdf