Home Vijesti Protiv uništavanja Pružnih građevina - pismo Premijeru


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


Protiv uništavanja Pružnih građevina - pismo Premijeru PDF Ispis E-mail
Srijeda, 12 Travanj 2017 09:54

plenkovic 2 webPoštovani gospodine Plenkoviću, 

temeljem odredbi čl. 4. Zakona o željeznici upravitelj infrastrukture definira se kao pravna osoba odgovorna za građenje, upravljanje, obnovu i održavanje željezničke infrastrukture, uključujući i organiziranje i reguliranje prometa. Za provedu navedenih aktivnosti ustrojena su osnovna HŽ Infrastruktura d.o.o. i ovisno društvo Pružne građevine d.o.o.. Pružne građevine d.o.o. su 2013. godine proširile svoju djelatnost s izgradnje betonskih i čeličnih konstrukcija na djelatnosti remonata pruga, proizvodnje i ugradnje SS i TK uređaja (POSIT), upravljanje mehanizacijom te održavanje željezničke infrastrukture. Održavanje željezničke infrastrukture jedan je od temeljnih procesa podrške u HŽ Infrastrukturi koji je za područje održavanja građevinskog infrastrukturnog podsustava izdvojeno u Pružne građevine kao tvrtku kćer. Prvenstveno je bila namjera stvoriti učinkovito i tržišno osposobljeno poduzeće za građenje i održavanje željezničke infrastrukture. Pružne građevine su do nedavno bile najuspješnija i najveća građevinska tvrtka u Hrvatskoj (1600 stalno zaposlenih i 400 sezonskih radnika). U Hrvatskoj nema niti jedne druge tvrtke koja bi mogla ponuditi cjelokupni proizvod koji nude Pružne građevine. Trenutno u ovom jugoistočnom dijelu Europe, uz Pružne građevine, postoji samo još jedno takvo poduzeće. Uz podršku vlasnika Pružne građevine su mogle postati lider na tržištu.

Ali tada nastaju problemi koje nitko u željeznici ne uspijeva objasniti. Uspješnim akcijama prethodne i ove uprave HŽ Infrastrukture naprosto se sustavno krenulo u uništavanja Pružnih građevina. HŽ Infrastruktura na čelu s predsjednicom Uprave Rentom Sušom 2014. godine nezakonito izbacuje Pružne građevine iz međunarodnog natječaja za izgradnju dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Križevci (u prilogu tumačenje Europske komisije iz kojeg se vidi da nije bilo opravdanja za takvu odluku). Koristimo priliku podsjetiti Vas na naš dopis A 11 od 7. veljače 2017. u kojem smo istakli slijedeće:

„Pružne građevine d.o.o. imale su sve pretpostavke za sudjelovanje u postupku od početka, no kriminalna želja, financijski interes i gramzljivosti ljudi okupljenih u tzv. "DOMAĆI KONZORCIJ" bili su toliko jaki, jači i od straha za gubitak EU sredstava zbog očitog sukoba interesa u kojemu se nalazi nekompetentni predsjednik uprave Ivan Kršić, te su posao morali dobiti pod svaku cijenu, bez obzira na žrtve.

U ovom slučaju, osnovano se sumnja na:

 • počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja (čl. 328. Kaznenog zakona)
 • počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (čl. 329. KZ-a)
 • trgovanja utjecajem (čl. 295. KZ-a)
 • zlouporabe u postupku javne nabave (čl. 254. KZ-a)
 • zlouporabe položaja i ovlasti (čl. 291. KZ-a)
 • nezakonitog pogodovanja (čl. 292. KZ-a).

Sve prethodno opisano događa se uz izravan blagoslov ministra Butkovića, koji štiti radnje člana uprave HŽ Infrastrukture gosp. Ivana Kršića, na mjestu člana uprave HŽ Infrastrukture.“

Tu nije kraj suludim odlukama HŽ Infrastrukture kao poduzeća zaduženog za građenje, upravljanje, obnovu i održavanje željezničke infrastrukture i vlasnika Pružnih građevina. U tijeku je čerupanje preostalog. Danas tako imamo situaciju da je član Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić ujedno i Skupština Pružnih građevina, a direktorica Iva Bakula (sad već direktorica „neba i zemlje“ u HŽ Infrastrukturi) usput i predsjednica Nadzornog odbora Pružnih građevina. Upravo ta ekipa izradila je i usvojila novu organizaciju HŽ Infrastrukture s kojom se iz Pružnih građevina povlači oko 250 radnika i sva strateška mehanizacija. To je novi udar na slabljenje tržišne sposobnosti Pružnih građevina. Na poziciji RDG-a (račun dobiti i gubitka) doći će do smanjenja dijela troškova i smanjenja mogućnosti ostvarivanja većih prihoda Pružnih građevina.

U brojkama to izgleda na sljedeći način:

 • trošak radnika u 2016.: ……………………………….... cca 7.100.000 kuna
 • trošak amortizacije u 2016.: ……………………………  cca 8.000.000 kuna
 • trošak goriva, maziva, rezervnih dijelova i održavanja u 2016.:  2.350.000 kuna
 • ukupno: ………………………………………………….   17.500.000 kuna
 • gubitak zbog izdvajanja na ugovoru za održavanje:           cca 35.000.000 kuna
 • gubitak u poslovnoj 2017. godini povećati će se za:         cca. 17.500.000 kuna

Gledajući sa pozicije bilance izdvajanjem strojnog dijela Pružnih građevina posljedice su, uz smanjenje vrijednost dugotrajne imovine, slijedeće:

 • temeljni kapital bi se umanjio za 28.500.000 kuna
 • revalorizacijske rezerve bi se smanjile za 22.000.000 kuna.

Temeljem prethodno navedenog u narednoj godini slijedi smanjenje temeljnog kapitala sa sadašnjih 63.898.200 na oko 35.000.000 kn. Ako se uzme u obzir da je prosječni gubitak u protekle dvije godine 30.000.000 kuna (2015. godina gubitak 35.980.972 kuna, te procjena gubitka za 2016. godinu je cca 25.000.000 kuna), izdvajanjem strojnog dijela, narušava se poslovna stabilnost. Gubitak Pružnih građevina doći će na razinu temeljnog kapitala što ugrožava daljnje poslovanje i opstojnost, odnosno neupitno vodi prema stečaju.

Po pitanju broja radnika u Pružnim građevinama ključno je naglasiti sljedeće:

 • prelazak viška radnika iz HŽ Infrastrukture 2013. godini, u Društvu Pružne građevine proizvodi prevelik broj radnika
 • započinje postupak zbrinjavanja viška kroz poticajne otpremnine, željeznički fond i tehnološki višak; trošak je bio oko 45 milijuna kuna.

Trenutno velik broj radnika održavanja pruga se izuzima (oko 250) iz Pružnih građevina sa strojevima što može izazvati potencijalnu ugroženost ostalih 1000 radnika, a tvrtku dovesti u stečaj. Kompletnu uslugu ovog državnog poduzeća morat će se tražiti kroz rad drugih poduzeća. Takav rad kompletne usluge i znanja mogu pružiti samo strana poduzeća.

Nakon ovog udara za Pružne građevne postoje samo dva scenarija stečaj ili preuzimanje od konkurentskih poduzeća za 0 kuna. Tako će 1000 obitelji ostati bez stabilnih prihoda, a radnici će tereti burzu rada. Mogu se očekivati socijalni nemiri i nezadovoljstvo, a nemali broj obitelji odlučit će se za odlazak iz države što je u suprotnosti s demografskom politikom Vlade RH. Od uspješnog restrukturiranja uz podršku Svjetske banke, s kojim se gore navedeni par hvalio rezultat će biti:

 • još jedno hrvatsko poduzeća s perspektivom koje je završilo na groblju hrvatskog gospodarstava
 • još zapuštenija željeznička infrastruktura nego što je to danas i to sve zbog propalih projekata
 • još više zaduženje i onako prezadužene Republike Hrvatske.

Slijedom svega navedenog, a u smislu kontinuiteta rada Pružnih građevina potrebno je zaustaviti stupanje na snagu nove organizacije HŽ Infrastrukture, te bolje razmotriti i preispitati isplativost planova o prelasku radnika i strojeva.

Poštovani Premijeru, postoji li kraj ovoj agoniji i kada će Vlada RH napokon početi s konkretnim odlukama u željezničkom sektoru!?

 
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!