Home Pitanja i odgovori Naknada za prijevoz na posao/s posla


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


Naknada za prijevoz na posao/s posla PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 10 Travanj 2014 07:27

proljece 1PITANJE:

Molim Vas da mi odgovorite koja su prava radnika koji ima za dolazak i odlazak s posla P2-d kartu za svoju relaciju u slučaju kada subotom, nedjeljom i blagdanom nema putničkih vlakova. Radi se o regiji Jug, putnički prijevoz ukida od 15.04. 2014. vlakove sa kojima smo dolazili i odlazili sa posla. Treba li nam poslodavac osigurati prijevoz, platiti trošak puta? Unaprijed hvala u ime 40 zabrinutih radnika.

 

ODGOVOR:

Poslodavac nema obavezu radniku osigurati prijevoz na posao i s posla nego je dužan radniku samo isplatiti naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u propisanim okvirima do maksimalno dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca a to je 2x360= 720kn, osim u slučaju kada je udaljenost mjesta stanovanja od mjesta rada veća od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlukom Poslodavca.

Člankom 183. Kolektivnog ugovora HŽ Infrastrukture između ostalog propisano je i da:

Ako su mjesto prebivališta, odnosno uobičajenog boravišta i mjesto rada radnika povezani željeznicom, Poslodavac će radniku na njegov zahtjev osigurati prijevoz vlakom na posao i s posla do razine 2. vagonskog razreda brzog vlaka (karta P-2d).

Radnik koji ima manje od 2 (dva) km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili do stanice međumjesnog prijevoza, nema pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza.

Radnik iz stavka 2.ovog članka, a koji ima više od 2 (dva) km od mjesta stanovanja do mjesta rada ili do stanice međumjesnog prijevoza uz prijevoznu kartu P-2d ili P-1a ima pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza, ali ne više od cijene mjesečne karte u sjedištu Poslodavca.

U slučaju udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada većoj od 100 km, naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom, utvrđuje se posebnom odlukom Poslodavca.

Ako postoji više mogućnosti korištenja javnog prijevoza, o povoljnosti odlučuje Poslodavac uzimajući u obzir vremenski najprihvatljiviji prijevoz za radnika, uvažavajući racionalnost troškova.

Smatra se da radnik nema mogućnosti za prijevoz vlakom na posao i s posla odnosno nema odgovarajuće veze vlakom u sljedećim slučajevima:

ako u određenim danima ili satima početka rada radnik nema odgovarajuće veze, jer vlakovi po voznom redu ne voze (npr. subotom, nedjeljom ili po noći itd.)

-  ako bi morao čekati od dolaska vlaka u kolodvor rada do početka rada i poslije završenog rada na prvi vlak ukupno 1 sat i 45 minuta, ne uzimajući u obzir vrijeme putovanja. U ovo vrijeme ubraja se i vrijeme čekanja u međukolodvorima za presjedanje, ako je vrijeme za redovite veze s vlakom duže od 10 minuta

-  ako iz mjesta prebivališta odnosno uobičajenog boravišta do mjesta rada nema veze s vlakom, a udaljenost do prvog željezničkog kolodvora ili stajališta je veća nego do mjesta rada.

Ako nije organiziran međumjesni javni prijevoz koji omogućava radniku redovit dolazak na posao i odlazak s posla, radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte međumjesnog javnog prijevoza za istu udaljenost na tom području.

Iznos naknade prijevoza po svim osnovama iz prethodnih stavaka ovog članka ne može biti veći od dvostrukog iznosa cijene mjesečne radničke pokazne karte za gradski prijevoz u sjedištu Poslodavca neovisno o osnovama po kojima se naknada prijevoza ostvaruje, osim u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

Za pojedinog korisnika P-2d karte maksimalni iznos će se automatski povećavati za povećanje cijene prijevozne karte P-2d i to za razliku cijene u odnosu na cijenu važeću na dan potpisivanja ovog Ugovora i nove cijene P-2d prijevozne karte.

 
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!