Home Pitanja i odgovori


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


Pitanja i odgovori
Pitanje 117 PDF Ispis E-mail
Subota, 16 Listopad 2010 13:38
Pitanje: Poštovana središnjice, nas prometnike vlakova kolodvora Vinkovci interesira, koji je postupak za traženje izmjene važećega ranga kolodvora. Proteklim vremenom svedeni smo na četiri izvršitelja u smjeni, od toga samo jedan na peronu. Konstantno nam se dodjeljuju novi poslovi i zaduženja, iako smo na rubu psiho-fizičkih mogućnosti sigurnoga i urednoga izvršenja prometa.

 

Odgovor: Člankom 156. KU HŽ Infrastrukture d.o.o. propisano je:

Tablica 1 Rang pruge i kolodvora za prometnike vlakova, prometne dispečere, dispečere koordinatore, pomoćnike šefova kolodvora i šefove kolodvora koja se nalazi u Prilogu 2 ovog Ugovora može se promijeniti stupanjem na snagu voznog reda.

Poštovane kolege prometnici vlakova, rang kolodvora nije određen brojem izvršitelja nego je u Kolektivnom ugovoru ugovoren prema broju bodova na osnovu službenog bodovanja izvršenog u to vrijeme. Za promjenu bilo kojeg dijela KU pa tako i Priloga 2 u kojem je tablica - Rang pruge i kolodvora za prometnike vlakova, prometne dispečere, dispečere koordinatore, pomoćnike šefova kolodvora i šefove kolodvora potrebno je pokrenuti proceduru korekcije broja bodova na osnovu izmjeritelja rada. Ukoliko se ustanovi takvo odstupanje u broju bodova koje daje za pravo da se korigira rang kolodvora jasno je da se pokreće kolektivno pregovaranje glede tog pitanja. U tom slučaju obje strane (i poslodavčeva i sindikalna) sjedaju za pregovarački stol i rješavaju problem.

Onaj dio čl. 156 koji koji dozvoljava promjenu ranga kolodvora uz novi vozni red do sada nije ni jednom proveden zbog odbijanja poslodavca.

Iako smo tražili promjenu ranga pojedinih kolodvora u kojima je došlo do promjene organizacije rada i povećanog obima prometa, do danas se isto nije dogodilo, jer nismo imali pristanak poslodavca, a ni pojedinih sindikata.

Kolodvor Vinkovci je kolodvor izvan ranga na koridorskoj pruzi što je bio i ranije, po prethodnom KU i, i trenutno ima najvišu cijenu sata rada prometnika vlakova kao i Koprivnica, Rijeka, Zagreb Gl. Kol., Zagreb RK (nema predviđenog ranga iznad tih kolodvora, dakle nema ni cijene sata rada veće od vaše) pa prema tome mislimo da Vaš problem nije u rangu kolodvora, nego u broju izvršitelja i opterećenju pojedinih radnih mjesta.

 
Pitanje 116 PDF Ispis E-mail
Subota, 16 Listopad 2010 13:37
Pitanje: Gospodo iz cijenjenog sindikata! jedno pitanje u vezi vašeg napisa od 29.05.2010. Tko to na hž-u za 20 godina radnog staža dobiva jubilarnu od 11000 kuna? Hvala unaprijed!!!!!!

 

Odgovor: Poštovani kolega, zar ste čitali samo dio tog teksta? Pogledajte (pročitajte) zadnji redak...

 
Pitanje 115 PDF Ispis E-mail
Subota, 16 Listopad 2010 13:35
Pitanje: Poštovani, zanima me kakvi su uvjeti za odlazak u mirovinu u EU, tj. imaju li izvršni radnici kakva prava, da li ranije odlaze u mirovinu, imaju li povlaštenu mirovinu itd. Pošto ste često u kontaktima sa slovenskim kolegama, da li je njima ulazak u EU donijeo kakva poboljšana ili je sve ostalo kao i prije. Ako znate volio bih znati prosječne plaće žželjezničara u EU, a najviše me zanima koliko imaju prometnici vlakova.

 

Odgovor: Povodom ulazka u EU, nama se u osnovi nije ništa promijenilo. Promjene su zapravo na področju mirovinskom osiguranja bile več primjenute u 2000 godini, kada je dotadašnji beneficirani staž, promjenom zakon prešao u tako zvani » obavezno dodatno mirovinsko osiguranje«, (ODMO) kojega je suština:

 • da se za svakog radnika otvara njegov »račun«, izdvojen iz stuba mirovinskog osiguranja
 • da na njegov račun uplačuje poslodavac direktno
 • da za vrijednost novaca na tom računu brine posebna državna fundacija, a za minimalni godišnji doprinos i račun kao takav u cjelini garantira država
 • da se uplačuje zavisno od visine, razmerja koliko je radniku priznato dodatnih mjeseci ODMO (12/14=4,2 %, 12/15=6,25 %, 12/16=8,40%, 12/17=10,55%, 12/18=12,60 % od bruto plate radnika)
 • da se svima, koji su uključeni u ODMO, priznaje ispunjavanje uslova za starostnu mirovinu na način, da im se ka stvarnom osiguranom dobu dodaje do četvrtine doba, u kojem je bio uključen u ODMO. To skračeno znači, da smina, nezavisno od mjeseci priznatih ODMO, priznaje 3 mjeseca godišnje i to dodaje ka stvarnom osiguranju
 • da se svima, koji su uključeni u ODMO u prijelaznom dobu, potrebna starost smanjuje za razdoblje povečanog osiguranog doba

Uslov za punu penziju: obavezno 40 godina radnog staža in minimalno 58 godina starosti. (oba uslova)

Komplikovano svakako.

Ali se u EU tako i u Sloveniji traži veča minimalna starost in duži radni staž za ispunjavanje uslova za punu mirovinu.

Stoga je toku promjena zakon.

Time se mijenja i ODMO.

Država želi:

 • ujedinjiti visinu plačanja na račun radnika na oko 10 % (na prvi pogled dobro)
 • povisiti uslove na 65 godina starosti i 45 godina radnog staža
 • smanjiti broj radnih mjesta, uključenih u ODMO
 • povečati, poboljšati uslove rada na radnim mestima koji su uključeni u ODMO
 • skinuti garancije države za ODMO fond
 • omogučiti, da sa fondom razpolaže bilo koje osiguravajuče društvu

Znači, ulsakom u EU ništa nismo na boljem, nema nikakvih poboljšanja, baš naprotiv. Ali i to je dio »poreza« za ulazak u EU. Kao i mnogi drugi....grčka naprimjer.....

Nadam se da sam bio koliko toliko razumljiv.

S pozdravima,

Damjan Rak, predsjednik Sindikat železniškega prometa Slovenije

 
Pitanje 114 PDF Ispis E-mail
Subota, 16 Listopad 2010 13:34
Pitanje: Molim da odgovorite jer vjerujem da je ovo interesantno za prometnike vlakova koji imaju i putničku blagajnu. Radim u kolodvoru ... Prodajem prijevozne karte na terminalu i poznato je da po prethodnom dnevnom zaključku R-2 se ne može započeti nova smjena za rad na terminalu bez R-1. Taj R-1 mi se prilijepio s narednom prijevoznom kartom i greškom sam to zajedno izdao putniku što je uočio i kondukter u vlaku no iz neznanja nije izuzeo R1. Iz Kontrole prihoda mi za odnosni R-1 dolazi kontrolna primjedba gdje i sami navode da se radi o R-1 na teret,zamislite 11552,00 kune,premda je poznato da R-1 nikako nije prijevozna karta jer nema niti jedan element prijevozne karte. Šaljem objašnjenje kontrolne primjedbe što Kontrola prihoda ne uvažava. Razumijem da sam dobio upozorenje,opomenu na pravilan rad. Molim Vaš odgovor i zaštitu kao član SPVH.

 

Odgovor: Zbog objektivnih problema i primjedbi koje su dolazile sa terena, vezano za primjenu čl. 11. starog KU HŽ II. dio, novim KU je ugovoreno više rangova prometnika vlakova sa cijenom sata rada prema opisu poslova iz ugovora o radu, pa prema tome ne postoji više ni naknada za prodaju prijevoznih karata i obavljanje ostalih poslova u korist drugih društava (HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo).

Slažemo se sa vašim mišljenjem koje se odnosi na drugi dio pitanja, da bi se zbog navedenog propusta trebalo raditi o upozorenju na pravilan rad, i molimo Vas da se obratite u centralu sindikata kako bi Vam mogli što kvalitetnije pomoći.

 
Pitanje 113 PDF Ispis E-mail
Subota, 16 Listopad 2010 13:33
Pitanje: Prema novome zakonu o radu je li kojim člankom određena najveća udaljenost radnog mjesta od mjesta stanovanja. Hvala!

 

Odgovor: Novim Zakonom o radu NIJE propisana najveća udaljenost radnog mjesta od mjesta stanovanja. To bi kod radnika koji traže posao predstavljalo određeni oblik diskriminacije, jer su tražeći posao spremni i na promjenu prebivališta, osobito kada se radi o mladim ljudima koji nisu zasnovali obitelj. U drugom slučaju, zbog kojeg ste vjerojatno i postavili pitanje, a odnosi se na radnike koji su već u radnom odnosu i koji se upućuju na rad u mjesto koje je jako udaljeno od mjesta stanovanja, tada mora postojati opravdani razlog i propisana procedura, ovisno da li se radi o privremenom rasporedu ili otkazu ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 9 od 31
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!