Home Pitanja i odgovori


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


Pitanja i odgovori
Prekovremeni rad? PDF Ispis E-mail
Srijeda, 22 Kolovoz 2012 09:54

limun2webPITANJE:

Poštovani molim Vas da mi odgovorite na pitanje:

Norma za tekući mjesec je 184 sata, radnik po rasporedu radi 180 sati. Šef ga zove na prekovremenu smjenu. Da li se radniku u ovome slućaju treba platiti 12 ili 8 prekovremenih sati.

Ima li kakve razlike ako šef predvidi prekovremenu smjenu na početku mjeseca?

Unaprijed Hvala!

 

ODGOVOR:

Poštovani,

prekovremeni rad ne smije biti planiran, jer obaveza poslodavca je napraviti mjesečni raspored rada u okviru mjesečnog fonda sati. Iz vašeg pitanja može se zaključiti da osnovna razlika i jeste u tome što je poslodavac mjesečnim rasporedom rada planirao da će te raditi 192 sata, tada su sati  preko mjesečnog fonda od 184 sata (8 sati) prekovremeni. Ali ako je poslodavac mjesečnim rasporedom rada planirao manji broj sati od fonda (184) a pod kraj mjeseca radnika izvanredno pozove na rad još jednu  smjenu u tom slučaju cijela smjena je prekovremeni rad i kao takva mora biti plaćena. Naime, bez obzira na manjak sati u mjesečnom planu radnik u slučaju prekovremenog rada ima pravo na uvećanje plaće za sve sate takvog rada. Napominjemo i da se rad u turnusu kojim se ostvaruje više sati rada od mjesečne norme ne smatra planiranim prekovremenim radom, a sati preko norme se plaćaju kao prekovremeni sati. I druga važna napomena – prekovremeni rad se ne smije preraspodjeljivati.

Nakon ovog podužeg uvoda držimo da je jasno da je odgovor na Vaš upit: poslodavac radniku mora platiti 12 prekovremenih sati rada.

 
Pripravnost i oko nje PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 19 Srpanj 2012 08:38

glava-u-pijeskuPITANJE:

Poštovani!
Kako je interesantno da od svekolikog nam članstva u spvh-u nema nitko nikakvo pitanje vezano za goruću temu - REORGANIZACIJA I RESTRUKTUIRANJE. Zadnje pitanje postavljeno (objavljeno) je od 25. svibnja 2012. godine. Svi se sa svime slažu, svima je sve jasno. Bravo! Kako, cijenjena gospodo, tumačite navedeno ?

Još jednu sitnicu ne mogu, a da ne primijetim. Aneks KU je potpisan, cijene sata rada se neće mijenjati (dirati), ali PRIPRAVNOST, nje više nema. Ista ta pripravnsot kojom je donekle ublažena nepravda po
pitanju primanja  i razlike u plaći radnog mjesta prometnika vlakova i šefa kolodvora prilikom rangiranja kolodvora i određivanja cijene sata rada za to radno mjesto ne tako davno. Tada nam je obećavano da će se to promijeniti na bolje,  jeste, ali na gore.

Da li je Vama jasno da se ukidanjem pripravnosti ukupna plaća (primanje) šefa kolodvora smanjila za cca od 800,00 do 2.000,00 kuna mjesečno, pa je takva umanjena plaća za isto toliko manja od prometničke, (u prosjeku).

Molio bih odgovor ili komentar na ovo.

Unaprijed hvala i lijep pozdrav!

Anonimac

 

ODGOVOR:

Poštovani gospodine Anonimac (ili trubadur, kako god)!

Članovi SPVH imaju priliku svakodnevno izravno kontaktirati naše povjerenike na terenu ili nas u centrali tako da im nije problem dobiti bilo koju informaciju kojom mi raspolažemo.
A ostali radnici članovi drugih sindikata ili oni koji ne pripadaju niti jednoj sindikalnoj organizaciji, stvarno imaju problem u dobivanju željenih (gorućih) informacija jer ostali sindikati na svojoj web stranici nemaju rubriku pitanja i odgovori pa onda eto iskoriste priliku da kao anonimusi propitkuju kod nas!
Nije nam problem odgovoriti bilo kome ali…


Prvenstveno, iskreno nam je žao što se ne predstavljate svojim  imenom i prezimenom, ne zbog toga što nas žarko zanima tko ste nego iz činjenice da nema nikakve potrebe za anonimnošću kod postavljanja ovakvih i bilo kakvih pitanja nama u SPVH. U zabludi ste ako mislite da nema nikakvih pitanja vezanih za, kako je nazivate, goruću temu reorganizacije i restrukturiranja. Pitanja ima puno, a mi u SPVH putem oglasnih ploča naših povjerenika na terenu, naše web stranice, kao i našeg mjesečnika "NA PERONU" pokušavamo što više aktualnih informacija prenijeti našem članstvu. Sve ono što mi saznamo vrlo brzo zna i naše članstvo. Koliko se svi sa svime slažu mogli ste vidjeti još u počecima reorganizacije i restrukturiranja. Da vas podsjetim počeci su bili u dvorani "Zagorka" na Zagreb RK, kada je bivša Uprava napustila prezentaciju podvijenog repa. Usudili bi se reći da je i naš skromni doprinos doveo do takvog razvoja situacije.

U trenutnoj situaciji mi u SPVH odlučili smo se na potpisivanje Aneksa ll KU (koji ste imali priliku vidjeti na terenu) uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima se nalazimo i istovremeno pokušavajući zaštiti radnike od otkaza. Koliko smo u tom uspjeli pokazat će mjeseci koji su pred nama.


Drugi dio vašeg pitanja pokazuje brigu za jednu određenu strukturu radnika (šefova kolodvora), "napadajući" pri tome prometnika vlakova. Netočna je činjenica da je plaća šefa kolodvora 800,00 do 2000,00 kn manja od plaće prometnika. Nekakvu razliku u korist prometnika možete dobiti ako uspoređujete primanja (namjerno je napisano primanja, a ne plaću) šefa kolodvora područja nižeg ranga i prometnika u kolodvoru izvan ranga što nije korektna usporedba. Da ne spominjem ovdje dodatke za noćni rad, subotu, nedjelju, blagdan, za vrijeme kojih neki od nas na osmici roštiljaju, a prometnici, skretničari, manevristi... roštiljaju po blok postavnici, skretnici, kvačilu. Dodatke za taj rad vjerojatno smatrate redovitom plaćom spomenutih radnika pa ste i tu u zabludi. Probajte izračunati svoju plaću u turnusu 12/24 12/48 i uvjerite se u navedeno.


Što se tiče same pripravnosti ona će zasigurno doživjeti neke izmjene, jer godišnji trošak u iznosu od 17 milijuna kuna je velika količina novca u trenutnoj situaciji. Jednostrani potezi Uprave malo kad prođu neokrznuto pa će tako biti i sada. A trenutna odluka Uprave o ukidanju pripravnosti koju možete čitati na terenu je upravo takva jednostrana i ona je samo način da se započnu pregovori oko sporne teme. Kako će na kraju balade sve izgledati čitajte u našim glasilima i ovdje na našoj web stranici.

Ažurirano Četvrtak, 19 Srpanj 2012 08:44
 
Liječnički za šefove kolodvora? PDF Ispis E-mail
Petak, 25 Svibanj 2012 06:09

sef kolodvoraPITANJE:

Poštovani!

Postavio bih jedno pitanje na koje molim konkretan i jednostavan odgovor.

Obzirom da šefovi kolodvora više nisu na popisu izvršnih radnika, (sl. vj. 7/12.), kako to da moraju ići na liječnički pregled?

Odgovor Ljudskih potencijala je taj da je "njihov" direktor rekao da se ini i dalje šalju na preglede prema "staroim" pravilniku.

Hvala i lijep pozdrav!

 

ODGOVOR:

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam se na poticaju za rješavanje ovog pitanja te jasno naznačujemo da mi nismo ovlašteni davati tumačenja odluka i akata koje donosi Uprava ili nadležno ministarstvo.

Uprava HŽ Infrastrukture je na osnovu članka 5. Pravilnika o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju  u obavljanju željezničkog prometa donijela odluku koja su to radna mjesta (Sl. vj. 7/12).

Problem je nastao zbog neusklađenosti Pravilnika o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju  u obavljanju željezničkog prometa i Pravilnika o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (Prav 655) iz 1981 god.. U članku 4. Prav 655.  propisano je da šef kolodvora ovisno od stupnja sudjelovanja u obavljanju poslova značajnim za sigurnost željezničkog prometa „spada“ u treću kategoriju, te su mu na osnovu toga određeni uvjeti za dobivanje zdravstvene sposobnosti, odnosno grupe.

SPVH je u zadnje dvije godine aktivno poticao da se izradi novi Prav 655., što je i zakonska obveza. Na žalost sve je zastalo u Ministarstvu zdravlja koji su na naše upite odgovarali da čekaju donošenje Pravilnika o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju  u obavljanju željezničkog prometa odnosno sukladno članku 5. Pravilnika o poslovima na kojima radnici neposredno sudjeluju  u obavljanju željezničkog prometa, donošenje odluke od strane upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika koja su ta radna mjesta.

Kako su ta radna mjesta odlukama društava donesena i dostavljena resornom ministarstvu očekujemo da će uskoro biti i donesen novi Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa.

Nadamo se da je odgovor bio konkretan i jasan.

A dok se ne dogode pomenute izmjene potrebno je pridržavati se uputa dobivenih od strane poslodavca!

Lijep pozdrav.

Ažurirano Petak, 25 Svibanj 2012 06:16
 
Ima li kriterija za eventualni višak radnika PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 16:53

golub2PITANJE:

Pozdrav cijeloj ekipi iz vrha pravog sindikata!  E pa, došao medo i pred naša vrata i počeo pomalo sijati paniku. U ovoj cijeloj situaciji čovjeku  nije na odmet malo humora. Šalu na stranu, mene konkretno zanima čl. 87. kolektivnog ugovora hž infre. Ja vjerujem  da ste Vi u razgovorima sa poslodavcem, utvrdili nekakve kriterije, u vezi eventualnog viška prometnika. Dragi moji kolege, molim vas da mi netko od Vas odgovori nešto u vezi toga.

 

ODGOVOR:

Pozdrav kolegi dragom, a i svim posjetiteljima koji navrate pročitati odgovor. A on je slijedeći:

Članak 87.

Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani otkazni rok ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:

-  ako prestane potreba za obavljanje određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz)

-  ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)

-  ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika).

Pri odlučivanju o poslovno i osobno uvjetovanom otkazu, Poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa,starosti, invalidnosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

 

To kaže pomenuti članak KU, a druge okolnosti o kojima se vodi računa su:

Razlozi za poslovno uvjetovane otkaze ugovora o radu mogu nastati uslijed modernizacije i/ili organizacijskih promjena tako da dođe do:

  • ukidanja radnog mjesta – višak postaju svi radnici koji se nalaze na tom radnom mjestu
  • smanjenja količine posla na radnom mjestu – izrađuju se dodatni kriteriji koji će od radnika biti proglašen viškom

Mogući kriteriji za utvrđivanje viška radnika:

ZADOVOLJAVANJE PROPISANIH UVJETA IZ SISTEMATIZACIJE

Višak je onaj radnik koji ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova radnog mjesta. Između radnika koji zadovoljavaju uvjete iz sistematizacije, viškom se proglašava radnik koji ne obavlja uredno povjerene mu radne zadatke. Višak su radnici s kojima nakon gubitka radne sposobnosti nisu sklopljeni novi ugovori o radu odnosno nemaju potrebnu zdravstvenu sposobnost za radno mjesto prema ugovoru o radu, a koji se stavljaju na posebnu listu i ne može im se otkazati ugovor o radu.

TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Višak je radnik s manje godina radnog staža ostvarenog u HŽ-Vuča vlakova d.o.o. Pod radnim stažem u HŽ Vuča vlakova d.o.o. podrazumijeva se radni staž ostvaren u HŽ Vuča vlakova d.o.o., u HŽ Hrvatskim željeznicama d.o.o. i pravnim prednicima HŽ Hrvatskih željeznica d.o.o., radni staž ostvaren u članicama bivše ZJŽ do razdruženja HŽ od ZJŽ.

ISPUNJENJE UVJETA ZA STAROSNU MIROVINU I ISPUNJENJE UVJETA ZA PRIJEVREMENU STAROSNU MIROVINU

Između radnika koji rade na radnim mjestima na kojima se smanjuje broj izvršitelja višak je radnik koji ispunjava uvjete za starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu. Ovoj skupini radnika se nudi trajna naknada zbog prijevremenog umirovljenja (dokup mirovine) putem mirovinskog osiguranja koje nudi najbolji socijalni program.

STATUS HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Višak je onaj radnik koji nakon ispunjavanja prethodnih uvjeta pod brojem 1. - 4. nama status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

SOCIJALNI STATUS

Na radnom mjestu na kojem se smanjuje broj radnika, ako više njih podjednako zadovoljava prethodne kriterije, višak je radnik koji ima veća ukupna primanja na osnovu broja uzdržavanih članova i zaposlenih članova obitelji.

 

O svemu ovom u narednom vremenu vrlo intenzivno ćemo razgovarati. Također, navratit ćemo i k Vama u kolodvor, u što više podružnica kako bi na strahove i dileme odgovorili najbolje što znamo i umijemo.

Napominjemo i Vama i ostalim posjetiteljima naše stranice da ulažemo i da ćemo ulagati maksimalan trud kako nitko ne bi završio na ulici.

Ažurirano Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 17:00
 
Namjere u vezi dionice pruge Daruvar - Sirač PDF Ispis E-mail
Subota, 07 Travanj 2012 09:24

zelje_63PITANJE:

Poštovani,

Povodom informacija o ukidanju zamjenskih autobusa na relaciji Virovitica - Sirac - Virovitica koja ce prouzrociti drasticno pogorsanje prometne povezanosti daruvarskoga podrucja s ostatkom zemlje, obracam Vam se s pitanjem: Namjeravate li poduzeti neke konkretne akcije radi rjesavanja toga problema ili se, kao u slucaju Caglina, ocekuje da stvar u svoje ruke preuzmu razlicite udruge kao "organizirani predstavnici naroda"? Poznato mi je da se na inicijativu zavicajne udruge Sirac - Zagreb organizira potpisivanje peticije protiv ukidanja zamjenskih autobusa, odnosno za uspostavu zeljeznickoga prometa na dionici Sirac - Pcelic, ali smatram da bi i SPVH, kao jak i legitimni sindikat koji djeluje pri HZ-u, trebao objaviti svoje javno stajaliste o tome, kao i poduzeti konkretne akcije tako da se ne dobije nesluzbeni dojam kako "zeljeznicarima nije stalo do te pruge, pa zasto bi onda bilo kome drugom bilo stalo" (citat usmene izjave nekih novinara).

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru, te Vam zelim sretan Uskrs, kao i sretne predstojece Uskrsnje blagdane.

S postovanjem,

mr.sc. Bojan Kovacic, dipl.ing.

ODGOVOR:

Poštovani gospodine Kovačić,

mi, SPVH, u suradnji s kolegama iz SSH organizirali smo čitav niz događaja kako bi skrenuli pažnju i lokalne i šire javnosti na neodrživo ponašanje uprave HŽ Infrastrukture spram zapuštanja i konačno „privremenog“ zatvaranja dionice pruge Daruvar – Sirač.

Iako niste naš član, koristimo priliku reći Vam da smo vrlo aktivni u traženju rješenja. Kroz ovo vrijeme, dok nismo prisutni u javnosti, temu smo aktualizirali prema novoj upravi HŽ Holdinga d.o.o. i prema novoj upravi HŽ Infrastrukture d.o.o. tražeći da se kroz Poslovni plan HŽ Infre prepozna iskazana namjera osposobljavanja te pruge za upotrebljivost. Također, u slijedećem tjednu obratit ćemo se upravi HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. tražeći makar očuvanje bus prijevoza na dionicama pruga koje su prethodnici upokojili.

Vašu neslužbenu tezu ili citat nečije usmene izjave ne želimo komentirati, jer nije umjesna.

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 4 od 31
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!