Home Pitanja i odgovori


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


Pitanja i odgovori
O čišćenju snijega PDF Ispis E-mail
Petak, 04 Listopad 2013 12:05

ciscenje snijegaPoštovani molim Vas odgovor, može li šef kolodvora u Operativnom planu za osiguranje prometa tijekom zime narediti prometniku vlakova čišćenje snijega sa perona i čišćenje pristupnih puteva do kolodvora. Prometnik vlakova uopće nema zaštitnu opremu, pa smije li prometnik odbiti  čišćenja snijega i kakve su posljedice ako odbije?  Hvala na odgovoru!

Zabrinuti

 

Odgovor:

 

U članku 16. Pravilnika o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05) propisano je da su peroni i kolodvorske uređene površine sastavni dio građevinskog infrastrukturnog podsustava.

U članku 2. Upute za osiguranje prometa tijekom zime (Obavijest trajne vrijednosti broj 5/12)  Službeni vjesnik br. 33/12.,  propisano je da se Operativni plan za osiguranje prometa u zimskom razdoblju izrađuje i na temelju Smjernica za osiguranje prometa u zimskom razdoblju.

U Smjernicama dopis broj 3011/13, 1.1.1./NB od 13. rujna 2013. u točci 8. propisano je da će Poslovno područje Održavanje  (Upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom) odrediti minimalan broj radnika na čišćenju snijega i leda potreban za održavanje prohodnosti pruga, perona i uređenih površina.

Također je moguće da i Organizacija i regulacija prometa napravi raspored  radnika na čišćenju snijega u vremenskom periodu kada nisu angažirani na redovitim poslovima regulacije prometa.

Za sve radnike je potrebno osigurati zaštitna sredstva kao i potrebni materijala za čišćenje.

Mi u SPVH smo stava da su se u  slučaju većih snježnih padavina svi radnici HŽ Infrastrukture d.o.o. dužni odazvati čišćenju snijega u cilju održavanja sigurnosti željezničkog prometa i putnika.

Kako su Operativni planovi u izradi te ih regionalne jedinice Organizacije i regulacije prometa moraju dostaviti do 18.10.2013. godine molimo Vas da se za konkretan slučaj javite svom  predsjedniku podružnice.

 

Odgovor 2:

Operativnim planom propisano je da u osobito teškim situacijama kada prijeti da dođe do prekida prometa svi željeznički radnici moraju se odazvati pozivu Operativnog stožera i biti će angažirani na čišćenju snijega.

Ali nije propisano za normalne uvjete kada pada lagani snijeg,samo bi pitanje trebalo biti dali to uopće treba propisivati, a argument o zaštitnoj opremi ne drži vodu jer je Pravilnikom o službenoj odjeći i osobnim zaštitnim sredstvima propisano da službena odjeća ima i funkciju zaštitne odjeće. Posljedice bi mogle biti kao i za težu povredu obaveza iz ugovora o radu!!!

Crtica iz Operativnog plana:

  1. 3. ORGANIZACIJA ČIŠĆENJA SNJEGA

3.1.     Organizaciju rada na čišćenju snijega za sve kolodvore koordinira dežurni djelatnik  Tehničke službe RJ za održavanje pruga prema rasporedu osoba u Nadzorništvima pruga. Raspored se dostavlja Operativnom stožeru, Prometnoj operativi i kolodvorima.

3.2.     U slučaju potrebe u rasporednim i ranžirnim kolodvorima moraju se formirati ekipe koje se upućuju u druge kolodvore radi pomoći u čišćenju snijega.

3.3.     U naročito teškim situacijama kada prijeti da dođe do prekida prometa  kolodvori: A, B, C  putem Operativnog stožera RJORP XY mogu angažirati sve željezničke radnike. Nadzor i organizaciju rada nad ekipama vršiti će član stožera  iz Sekcije kojoj pripadaju radnici.

3.4.     Svi željeznički radnici moraju se odazvati pozivu Operativnog stožera, a bit će raspoređeni s obzirom na svoju zdravstvenu sposobnost.

 
Privremeni raspored radnika PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 17 Ožujak 2013 19:28

jorgovanPITANJE:

Nikako mi ne uspijeva poslati ovu poruku preko spvh pitanja i odgovori pa nastojim na ovaj način.
Molio bih da mi odgovorite,prema ugovoru o radu za prometnika vlakova gdje stoji da po potrebi,privremeno najduže tri mjeseca tijekom godine mogu obavljati i druge poslove u okviru stručne spreme.
- Dali se to odnosi i na poslove skretničara,a ako ne na koji način odbiti takav privremeni raspored?

- Dali je zaštitna odječa/obuča prometnika vlakova adekvatna za poslove skretničara?

- Dali se o privremenom rasporedu mora o istome dobiti rješenje i koliko najkasnije prije s obzirom da se poslodavcu može podnijeti zahtjev za zaštitu prava u roku od 15 dana od primitka rješenja?

- Kako se računaju ta najduže tri mjeseca tijekom kalendarske godine,dali se periodi obavljanja drugih poslova zbrajaju,pa tako ukupno najviše tri mjeseca ili to može biti više puta po tri mjeseca tijekom godine?

- Dali postoje kakvi kriteriji koga odrediti za privremeno obavljanje poslova drugoga radnog mjesta (npr. od 5 prometnika vlakova jednog kolodvora jedan se treba odrediti)?

Unaprijed Vam se zahvaljujem na traženim odgovorima na ova moja pitanja.

 

ODGOVOR:

Kolektivnim ugovorom HŽ Infrastrukture d.o.o., članak 17., propisano je da ako izvanredne potrebe rada zahtijevaju (razlozi navedeni u tom članku), bez izmjene ugovora o radu radnik može privremeno obavljati poslove drugog radnog mjesta koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i to u slučajevima koji su navedeni u članku 17. KU.

Radniku mogu biti ponuđeni i poslovi niže stručne spreme do postojanja slobodnog radnog mjesta u okviru njegove stručne spreme i njegove zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova na tom radnom mjestu u slučaju razloga iz stavka 1. članka 18. KU HŽ Infrastrukture d.o.o.

Prije upućivanja na privremeni raspored radnik mora dobiti rješenje o razlozima i radnom mjestu privremenog rasporeda.

Radnik se privremeno raspoređuje na drugo radno mjesto dok se ne otklone razlozi zbog kojih je došlo do privremenog rasporeda, a najdulje tri mjeseca tijekom kalendarske godine osim u slučajevima kada zbog primjene propisa o sigurnosti u prometu ne može obavljati svoje poslove  iz osnovnog ugovora o radu.

Prometnika vlakova se bez njegovog pristanka ne može privremeno rasporediti na radno mjesto skretničara, prvenstveno iz razloga što se ne radi o poslovima u okviru stručne spreme, jer je Pravilnikom o organizaciji za radno mjesto prometnika vlakova propisana SSS a za skretničara NSS.

Poslodavac je radniku na radnom mjestu skretničara obavezan izdati zaštitnu obuću i odjeću propisanu pravilnikom o službenoj obući i odjeći i osobnim zaštitnim sredstvima, koje je radnik obavezan nositi odnosno koristiti za vrijeme obavljanja poslova, a službena obuća i odjeća ne zadovoljava propisane uvjete zaštitne odjeće i obuće koji su propisani za radno mjesto skretničara.

Radnik koji nije dobio propisanu obuću i odjeću dužan je odbiti rad ukoliko su mu zbog toga ugroženi zdravlje ili život.

Poslodavac je radniku obavezan izdati rješenje o privremenom rasporedu - (ZOR ne prepoznaje privremeni raspored a KU prepoznaje pa mislim da se poslodavac može pozvati na KU).

Kolektivnim ugovorom je definirano samo da se radnik može privremeno rasporediti na drugo radno mjesto najdulje 3 mjeseca tijekom kalendarske godine, što znači ukupno tri mjeseca a ne više puto po tri mjeseca tijekom godine.

Za privremeno raspoređivanje radnika na drugo radno mjesto ne postoje propisani kriteriji nego je to za sada volja i izbor poslodavca, koji bi bez obzira na ne postojanje kriterija morao voditi računa o ravnopravnosti svih radnika.

Nadamo se da smo odgovorili na sva pitanja a ako postoji potreba za dodatna pojašnjenja obratite se svom sindikalnom povjereniku SPVH.

 
Sati na službenom putu... PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 06 Siječanj 2013 18:49

no smokingPITANJE:

Molim Vas da mi razjasnite neke stvari oko obračuna dnevnica i sati rada. Dakle, poslodavac me pošalje na službeni put na koji npr. krećem ujutro u 6.30 a vraćam se u 18.49. Što se tiče dnevnice stvar je jasna, ostvario sam 12 sati i 19 minuta što mi daje pravo na punu dnevnicu. Pošto je moje radno vrijeme od 7.30 do 15.30 mene zanima što je sa ovim satima od 6.30 do 7.30 i od 15.30 do 18.49? Da li je to prekovremeni rad i treba li mi poslodavac te sate isplatiti i evidentirati kao takve.Dosadašnja praksa je bila da dobijem samo dnevnicu a ovi sati se nigdje ne spominju. Mislim da to nije korektno i zato vas molim objašnjenje.

ODGOVOR:

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje.

U Vašem slučaju ako Vas poslodavac upućuje na rad u drugo službeno mjesto radi obavljanja određenih poslova iz ugovora o radu, radno vrijeme se računa kako je propisano rasporedom rada za to radno mjesto.

U slučaju da Vam poslodavac propiše određene radne zadatke iz Vašeg ugovora o radu od vremena početka službenog putovanja do vremena završetka službenog putovanja onda svi sati ulaze u radno vrijeme a ti sati mogu biti plaćeni kao prekovremeni ili sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru HŽ Infrastrukture mogu biti rasporedom rada predviđeni i po mogućnosti preraspodijeljeni.

 
Interni natječaj - da ili ne? PDF Ispis E-mail
Utorak, 23 Listopad 2012 20:21

Pitanje:

budalaMolim vas da mi odgovorite da li  se za radno mjesto glavni prometni dispečer u hž potrebno objaviti interni natječaj jer je evidentno da se za to radno mjesto kao i za neka druga radna mjesta dolazi po vezama bez ikakvih kriterija(radni staž, iskustvo u obavljanju sličnih poslova). Unaprijed hvala


Odgovor:

Poštovani, člankom 9. Kolektivnog ugovora  HŽ Infrastrukture  propisano je:

Slobodna radna mjesta u Društvu, osim radnih mjesta nadređenih službenika, popunjavaju se isključivo putem internog oglasa, ukoliko Uprava Društva nije donijela odluku o zapošljavanju radnika izvan Društva.

Uprava Društva može donijeti odluku o popunjavanju slobodnih radnih mjesta bez obveze raspisivanja internog oglasa, ali samo ukoliko se nedvojbeno zna da u Društvu nema radnika koji stručno zadovoljavaju uvjete slobodnog radnog mjesta.

 

Međutim, Aneksom 2. Kolektivnog ugovora u Prilogu 1. regulirana je radnopravna zaštita radnika od poslovno uvjetovanih otkaza kojom se propisuje obavezu društva da prije proglašenja radnika tehnološkim viškom ima obavezu popuniti slobodna radna mjesta unutar Društva radnicima društva. 

To znači da je poslodavac obavezan radnicima koji su potencijalni tehnološki višak ponuditi ugovor o radu za slobodno radno mjesto a ako se ne radi o tehnološkom višku onda se slobodno radno mjesto popunjava internim natječajem sukladno Prilogu 5. kolektivnog ugovora. Ako i nakon provedenih opisanih radnji radno mjesto ne bude popunjeno, odnosno ne jave se kandidati koji ispunjavaju potrebne uvjete tada se može donijeti odluka o zapošljavanju radnika izvan Društva.

Sporazum o rješavanju statusa radnika kojima je pravilnikom o organizaciji ukinuto radno mjesto

članak 2.

  1. Stranke potpisnici ovog Sporazuma suglasne su da se nepopunjena radna mjesta određena Pravilnikom o organizaciji  HŽ Infrastrukture d.o.o. popunjavaju na način da se ta radna mjesta najprije ponude, a onda  i popune radnicima kojima je  novim Pravilnikom o organizaciji ukinuto radno mjesto.
  2. Radnicima kojima je  novim Pravilnikom o organizaciji ukinuto radno mjesto Poslodavac je dužan ponuditi  slobodno radno mjesto sukladno njihovoj stručnoj spremi te stručnim kvalifikacijama.

članak 3.

  1. Nakon provedenog postupka iz članka 2. ovog Sporazuma preostala nepopunjena radna mjesta popunjavaju se putem internog natječaja propisanog Prilogom 6 važećeg Kolektivnog ugovora.
  2. Prednost pri izboru kandidata u postupku iz  stavka 1. ovog članka ima radnik koji ima ugovor o radu na radnom mjestu na kojem  je prema Pravilniku o organizaciji došlo do smanjenja broja izvršitelja.

dostojanstvoOdgovor s komentarom:

U HŽ Infrastrukturi d.o.o. kako je i Vama poznato donesen je novi Pravilnik o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o. (Sl. Vjesnik HŽ Hrvatske željeznice holding d.o.o. broj 14/12 od 23. svibnja 2012. godine) u kojem je poslodavac  ukinuo pojedina radna mjesta a na pojedinim je smanjio broj izvršitelja. Shodno tome pojavljuje se opcija da će pojedini radnici biti stavljeni na listu potencijalnog tehnološkog viška odnosno (u krajnjem slučaju) da će biti proglašeni  samim tehnološkim viškom s mogućnosti otkaza ugovora o radu.

Sindikati s pravom na kolektivno pregovaranje i uprava, potpisali su Aneks 2. KU HŽ Infrastrukture u kojem su među ostalim dogovorili i radno pravnu  zaštitu od poslovno uvjetovanih otkaza (Prilog I. spomenutog Aneksa). Konkretno, u točki III. dogovoreno su obveze Poslodavca prije proglašavanja radnika tehnološkim viškom, da se:

  1. 1. potencijalnom tehnološkom višku (ciljanoj skupini) ponudi poticajne otpremnine u visini poticajnih mjera u HŽ Infrastrukturi d.o.o.
  1. 2. popune slobodna radna mjesta unutar Društva radnicima Društva
  1. 3. ponudi prekvalifikaciju (dokvalifikaciju) na trošak Poslodavca za slobodna radna mjesta iz važećeg Pravilnika o organizaciji HŽ Infrastrukture d.o.o.
  1. 4. putem Željezničkog fonda ispita da li u nekom drugom Društvu unutar HŽ Holdinga postoji odgovarajuće radno mjesto na koje bi se radnik mogao trajno rasporediti
  1. 5. smanji tjedno radno vrijeme za radno mjesto na kojemu je smanjena količina posla uz prethodnu suglasnost svih sindikata koji djeluju unutar Društva, a imaju pravo na kolektivno pregovaranje.

Zaključak je, da se niti jedno slobodno radno mjesto u HŽ Infrastrukturi d.o.o. ne bi smjelo popunjavati dok se ne riješi potencijalni tehnološki višak (uz zadovoljavanje uvjeta iz Pravilnika o organizaciji), nakon toga sva ostala slobodna radna mjesta popunjavaju se sukladno članku 9. KU HŽ Infrastrukture kroz raspisivanje internog natječaja. Isti stav ima i rukovoditeljica Upravljanja ljudskim potencijalima, koja je se očitovala da neće biti izdavanja novih ugovora o radu na slobodna radna mjesta dok se ne pokuša riješiti i zbrinuti sav potencijalni tehnološki višak.

Svjesni smo činjenice da Poslodavac pod izlikom održavanja tehnološkog procesa rada, koristi mogućnost izdavanja privremenog rješenja za pojedina radna mjesta. Naš cilj je da niti jedan radnik ne završi na ulici s otkazom ugovora o radu, nego da se zbrine na adekvatan način a sva slobodna radna mjesta nakon što riješimo potencijalni tehnološki višak morat će se popunjavati putem internog natječaja sviđalo se to nekima ili ne.

Ažurirano Srijeda, 24 Listopad 2012 04:41
 
Pripravnost - ima li tu nepravde PDF Ispis E-mail
Petak, 24 Kolovoz 2012 16:49

no smokingPITANJE:

Poštovani,

Kolektivnim ugovorom HŽ Infrastruktura d.o.o. (Službeni vjesnik HŽ 24/2011.) u čl.166 propisane su odredbe o pripravnosti radnika kod kuće, kojem pripada i naknada za sate provedene u pripravnosti.

S obzirom na novi ustroj i pripajanja bivših Prometnih sekcija u RJ Organizacije i regulacije prometa, a po prijemu Odluka o pripravnosti, uočen je nejednak radno-pravni položaj radnika, koji su u pripravnosti, jer su, jedni, šefovi kolodvora u pripravnosti svaki vikend I blagdan, a drugi, šefovi kolodvora dijele vikende i blagdane, a temeljem istoga se čini i znatna materijalna šteta HŽ Infrastrukturi, s jedne strane, a s druge strane, radnici koji dijele vikende i blagdane u pripravnosti, bivaju zakinuti za nemale naknade. S obzirom na broj radnika u pripravnosti, vremensko razdoblje od kada se primjenjuje pripravnost, dolazim do spoznaje da se radi o prevelikim iznosima i  razlikama u primanjima radnika iz Odluka o pripravnosti.

Molim poštovani Naslov za izradom temeljite analize sa svim isplaćenim naknadama po svim organizacijskim jedinicama, kako bi poslodavac spoznao veličinu isplaćenih iznosa, broj radnika, nazive nositelja primitaka (ime i prezime, radno mjesto), a koji se mogu vrlo lako dobiti iz Obračuna plaća, u kratkom vremenu, a koji će pokazati da ova tvrdnja nije bez osnova. Prema navedenom, odstupanja se kreću čak do 2/3 u korist šefova kolodvora koji su pripravnosti svaki vikend i blagdan.

Zainteresirani sindikati bi, potom mogli, pokrenuti postupak za izjednačavanjem statusa svih radnika u pripravnosti, na način da se zakinutim radnicima isplati razlika, ili da se, od onih drugih, izvrši povrat preplaćenih naknada za proteklo razdoblje primjene odredaba KU o pripravnosti.

Iskreno se nadam, da mail neće završiti kao obrisan, te da ću dobiti odgovor!

Uz izraze poštovanja, šef kolodvora…

 

ODGOVOR:

Poštovani,

odlukom Uprave broj U-25-47/06 od 27. ožujka 2006. godine, kao i odlukom Uprave broj UI-2-2/08 (Službeni vjesnici 2/06 i 2/08) propisane su skupine kolodvora za pripravnost kod kuće za radna mjesta nadzornih radnika prometne djelatnosti. Do razlika u visini naknade, koja Vi spominjete u svom pitanju dolazi zbog činjenice da se skupine kolodvora za pripravnost ne poklapaju sa područjima nadzora pojedinih šefova područja-kolodvora. Tako  u pojedinim skupinama kolodvora za pripravnost imamo i do tri šefa kolodvora, a na pojedinima je samo jedan, te dolazi do spornih razlika u visini naknade zbog toga što se vrijeme provedeno u pripravnosti negdje dijeli na dva ili tri šefa, a negdje je to samo jedan. Iz tog razloga u dijelu u kojem spominjete da se nanosi šteta HŽ Infrastrukturi d.o.o. ne vidimo uporište za takvu tvrdnju, osim ako netko nije lažno prikazivao sate provedene u pripravnosti ili nešto sl. Isto tako ne postoji razlog za terećenje šefova kolodvora koji su dobivali puni iznos pripravnosti za svoje područje jer su postupali na način kako je to propisao poslodavac.

Ono što je nama sporno, a što Vi ne navodite u svom pitanju je činjenica da radnici u Poslovima održavanja imaju pripravnost radnim danom i u dane vikenda, a radnici Prometnih poslova samo u dane vikenda. Iz tog podatka proizlazi i činjenica da od ukupnog troška pripravnosti na bazi godine 1/17 otpada na radnike Prometnih poslova, a čak 16/17 na radnike Poslova održavanja. Za Vašu informaciju ukupni trošak pripravnosti na bazi godine iznosi 17 milijuna kuna.

SPVH je još krajem 2010. godine tražio promjenu u načinu određivanja naknade za pripravnost i to na način da se smanji trošak sati van rada (smanjenje naknade za vrijeme pripravnosti kao i ograničavanje broja sati provedenih u pripravnosti), a dodatno stimulira stvarni rad po pozivu za vrijeme pripravnosti. I dalje takav način smatramo pravednijim od dosadašnjeg, a istovremeno smo mišljenja da će se i ukupni trošak pripravnosti na taj način smanjiti što nam je, na žalost, nasušno potrebno u ovim vremenima. Time bi izjednačili status svih radnika u pripravnosti, a dodatno "nagradili" one radnike koji stvarno odrade istrage, i ostale radnje koje su potrebne kod otklanjanja posljedica izvanrednih događaja.

Nadamo se da smo uspjeli dati odgovor na sve Vaše dileme.

 

Još malo - kako bi odgovor bio potpuniji:

Prijašnjom uputom 31 i sadašnjim Pravilnikom o izvanrednim događajima i Uputom za rad i postupanje u slučaju izvanrednog događaja ništa se nije mijenjalo u odnosu na obavezu šefa kolodvora za izlaske u slučaju izvanrednih događaja. Jedino se na inicijativu SPVH šefovima kolodvora propisala pripravnost ali samu u vrijeme blagdana i vikenda kao i režiji prometnih sekcija s namjerom da naknadu za pripravnost koriste oni koji su stvarno u pripravnosti i koji izlaze na teren u slučaju izvanrednog događaja. Na žalost pripravnost za spomenuti dio režije je i dalje ostala a šefovi kolodvora su i dalje nastavili biti u pripravnosti cijeli tjedan zbog obaveze izlaska u slučaju izv. događaja, a naknadu dobivaju samo za one dane kada im je odredi nadređeni rukovoditelj koji radi raspored pripravnosti. Na kraju su naši članovi ali i oni koji to nisu ipak dobili značajan dio kuna na račun pripravnosti ali im se u stvarnom radu nije ništa promijenilo. Dok imamo šefove kolodvora koji bi željeli da nisu u pripravnosti, tako isto imamo i one koji dobro prate koliko je tko dobio više u neravnomjernoj raspodjeli. Prirodno je pa tako i ljudski težiti ka boljem i višem ali da li je ,,više“ uvijek i ,,bolje“?  Posebno u današnja vremena kada radnici ostaju bez posla, kada plaće kasne, kada se nema novaca. Iznos od 500 pa do preko 4000 kn na račun naknade za pripravnost bode sve u oči a ne samo one šefove koji su dobili nešto manje od svog susjednog kolege recimo u omjeru 2/3.

Evo nekoliko podataka:

POSLOVI

broj radnika
na pripravnosti

mjesečno sati
pripravnosti

mjesečno kuna

% raspodjele

PROMET

179

24.726,00

177.532,68

13,26

ETP

569

95.329,00

684.462,22

51,12

ZOP

499

62.681,00

450.049,58

33,61

OSTALI

11

3.736,00

1.338.868,96

2,01

 

Mjesečno pripravnosti po radniku

PROMET

ETP

ZOP

VIŠE OD 500 SATI

0

8

2

VIŠE OD 400 SATI

0

17

2

VIŠE OD 300 SATI

19

16

8

200 DO 299 SATI

8

131

39

100 DO 199 SATI

86

259

339

DO 99 SATI

62

138

109

Prometnici vlakova koji rade u otežanim uvjetima kao i skretničari i manevristi zajedno sa svim izvršnim radnicima na terenu nemaju nikakve naknade za rad u otežanim uvjetima zbog izvanrednog događaja. Hvala na poticaju za pravedno i ravnomjerno raspoređivanje svih naknada koje predstavljaju novce od kojih radnik jedva preživljava. Vjerojatno će biti prilike da se i ta nepravda ispravi i da budu plaćeni i oni koji dežuraju ali i oni koji rade.

Uostalom, poslodavac je već pokrenuo inicijativu za rješavanje problema prevelike pripravnosti!

S poštovanjem!

 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 3 od 31
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!