Kolektivni pregovori o novom KU u HŽI, traju nešto više od 4 mjeseca. U tom vremenu održano je 23 sastanka pregovaračkih odbora i nekoliko sastanaka reprezentativnih sindikata sa Upravom HŽI.

Rezime dosadašnjeg dijela kolektivnih pregovora trenutno se ogleda u izračunu kojim je poslodavčeva strana sindikalne zahtjeve pretvorila u određeni kunski iznos – iskazano povećanje troška u odnosu na sadašnje stanje. U ponedjeljak, 10. veljače isto je prezentirano  predsjedniku Uprave HŽI.

U skladu sa Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2020., člankom 20. stavkom 3 sljedeći korak  je održavanje sastanka u resornom MMPI na kojem će se prezentirati utvrđeni izračuni koji se odnose na radnopravni i tarifni dio novog KU. Spomenuti zakon obavezuje korisnike državnog proračuna (a HŽI to svakako je) na traženje i dobivanje suglasnosti resornog ministarstva prije sklapanja novog kolektivnog ugovora. Odluka  resornog ministra direktno će utjecati na daljnje aktivnosti sindikata u ovim kolektivnim pregovorima.

Zahtjevi koje je istaknula sindikalna strana i koji su bili temelj za izračun troška koji je radio poslodavac  su sljedeći:

 • zaštita radnika od poslovno uvjetovanih otkaza,
 • uređenje odredbi o radnom vremenu s naglaskom na jasno definiranje procesa preraspodjele radnog vremena za izvršne radnike,
 • obveza izdavanja pisanog zahtjeva za uvođenje prekovremenog rada,uz reguliranje maksimalnog broja sati,
 • reguliranje prava radnika na godišnji odmor,
 • reguliranje privremenog udaljenja radnika,
 • pravo na dnevnicu kod privremenog rasporeda,
 • rangiranje kolodvora (službenih mjesta),
 • definiranje rada radnika koji rade na redovnom i izvanrednom održavanju pruga kada rade na otvorenoj pruzi i za rad pod prometom,
 • reguliranje rada na organiziranom radilištu,
 • reguliranje pripravnosti u KU, a ne odlukom poslodavca, uz reguliranje prava na priznavanje stvarnih troškova prijevoza ili za korištenje privatnog auta u službene svrhe,
 • reguliranje prava na mjesečni dodatak svim radnicima,
 • uvođenje pravične naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima,
 • reguliranje naknade za topli obrok po efektivnom satu rada,
 • reguliranje isplata božićnice, dara za Uskrs i regresa za GO u visini neoporezivog iznosa,
 • reguliranje prava na sistematske preglede za radnike,
 • reguliranje prava na dodjelu pomoći za izuzetne slučajeve,
 • povećanje cijena sata rada,
 • reguliranje odredbe da se cijene sata rada ne mogu mijenjati za vrijeme trajanja KU Pravilnikom o radu,
 • reguliranje odredbe o usklađenosti Pravilnika o radu sa Kolektivnim ugovorom.

Dugotrajan postupak kolektivnih pregovora u pravilu postaje „plodno tlo“ za razne vizionare i teoretičare zavjere koji u eter plasiraju hrpu potpuno netočnih informacija.

Neki od njih pokušavaju ušićariti jeftini sindikalni poen jer ne mogu sudjelovati u pregovorima (nisu reprezentativni), a neki jednostavno stvaraju nezdravu klimu u radnom okruženju s isključivom namjerom unošenja netočnih informacija nastojeći pri tome osporiti trud sindikata koji pregovaraju i njihovo ekskluzivno pregovaračko pravo.

Sindikalna strana pregovore vodi u dobroj vjeri i cilj joj je poboljšanje materijalnih i drugih prava svih radnika u društvu.

Sve ostalo su spinovi koje plasiraju oni čije se namjere nikako ne poklapaju sa interesima radnika HŽI. Daljnje informacije očekujte  nakon sastanka u MMPI.

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

Sindikata infrastrukture HŽ

Sindikat željezničara Hrvatske

priopćenje u pdf.-u možete pogledati/preuzeti ovdje.