jorgovanPotaknuti činjenicom da je „istekao“ mandat dosadašnjem  predstavniku radnika u Nadzornom odboru HŽ Infrastrukture, te da je u NO HŽ Holdinga predstavnik radnika nezakonito kooptiran u članstvo, kao i da je sjednica Nadzornog odbora HŽ Infre na kojoj je se raspravljalo o financijskom izvješću za 2010. godinu, održana bez predstavnika radnika, odlučili smo što prije pokrenuti izbore, da bi, poštujući zakonske okvire, izabrali predstavnika radnika u Nadzornom odboru.

Dosadašnja zakonska praksa je dopuštala da sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća može imenovati  predstavnika radnika u NO, novi Zakon o radu (NN 149/09) tu mogućnost ne dopušta. U članku 152., stavak 3. ZOR-u   propisano je da sindikalni povjerenik u funkciji radničkog vijeća preuzima sva prava i obveze radničkog vijeća, osim prava iz članka 163. stavka 2. ovoga Zakona na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca iz članka 163. stavka 1. ovog Zakona.

Također, u članku 163. stavak 3. ZOR-u propisano je da, ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika u NO,između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.

Potičemo sve radnike da uoče važnost predstavnika radnika u Nadzornom odboru. Ujedno, pozivamo da se odazovete na ove izbore, te da sami odlučite tko će u narednom periodu zastupati i štiti interese radnika HŽ Infre d.o.o. i radnika HŽ Holdinga d.o.o.