OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hrvatska je  odabrala  put  u  EU   kao  put  razvoja,  rasta, blagostanja…   Na tom  putu   je  i realizacija  projekta  Sustav signalno–sigurnosnih uređaja na Zagreb Glavnom Kolodvoru.  Projekt sufinanciraju  Republika  Hrvatska i  Europska Unija, a  projekt je realiziran  u skladu  EU normi i hrvatskog   zakonodavstva.

Ovakvu  vrstu   suradnje  treba, ne samo pozdraviti, nego  i poželjeti da je bude čim više.  Nadamo se:  čim  prije, čim više i što češće  uključivanje u  takve projekte koji ne samo da Hrvatskoj  kroz sufinanciranje donose inozemni kapital, već predstavljaju (što posebno treba  naglasiti)  i  transfer  znanja   koji se realizira putem suradnje   sa  ino  –  partnerima.

Naravno,  put u EU   je  istovremeno i put  znanja  i rada  i taj put  nije ni lagan ni kratak.  Razumljivo je i da ima   i nestrpljivih.  Osvrnut ćemo se sa par  riječi  na   dopis  gospodina   Ivana  Forgača  predsjednika   SHŽ   koji  ne dijeli naše mišljenje:

Svi građani  nisu  za  ulazak  Hrvatske u  EU  i postoji određeni skepticizam koji   je razumljiv i na koji   svatko ima pravo.  Ne mislimo svi isto.  Razlikujemo se od SHŽ-a i od kolege Forgača.

Hrvatska se, ponavljamo, već  opredijelila – želimo  u   EU.   Demokratsko pravo  svakoga je  da iznosi svoje stavove.  I na kraju ćemo  citirati jednog  poznatog filozofa:   Gospodine, ne slažem se sa vama, ali ću se boriti  cijelim bićem da  možete iznositi svoje mišljenje.

(ove  riječi pripisuju  se Voltaireu)