Home

MUDRE MISLI

Budite dobri prema štreberima. Vrlo vjerojatno ćete jednog dana raditi za nekog od njih.

Bill Gates

Razlika između uspješne osobe i ostalih nije u nedostatku snage ili znanja, nego u nedostatku volje.

Vince Lombardi

Usuditi se: to je cijena napretka.

Victor Hugo

Ljudi grade previše zidova a premalo mostova!

Isaac Newton

Nikad se ne prepirite s glupim ljudima. Prvo će vas spustiti na svoju razinu, a onda pobijediti na iskustvo.

Mark Twain


 

 

Sindikat prometnika vlakova Hrvatske

 

Trnjanska cesta 11f

Zagreb, 10000

tel.:  00385 1 378 31 71

fax.: 00385 1 457 60 07

e-mail: spvh@zg.t-com.hr

OIB: 85555259238

žiro-račun: 2360000-1101367698

 


 
Protiv uništavanja Pružnih građevina - pismo Premijeru PDF Ispis E-mail
Srijeda, 12 Travanj 2017 09:54

plenkovic 2 webPoštovani gospodine Plenkoviću, 

temeljem odredbi čl. 4. Zakona o željeznici upravitelj infrastrukture definira se kao pravna osoba odgovorna za građenje, upravljanje, obnovu i održavanje željezničke infrastrukture, uključujući i organiziranje i reguliranje prometa. Za provedu navedenih aktivnosti ustrojena su osnovna HŽ Infrastruktura d.o.o. i ovisno društvo Pružne građevine d.o.o.. Pružne građevine d.o.o. su 2013. godine proširile svoju djelatnost s izgradnje betonskih i čeličnih konstrukcija na djelatnosti remonata pruga, proizvodnje i ugradnje SS i TK uređaja (POSIT), upravljanje mehanizacijom te održavanje željezničke infrastrukture. Održavanje željezničke infrastrukture jedan je od temeljnih procesa podrške u HŽ Infrastrukturi koji je za područje održavanja građevinskog infrastrukturnog podsustava izdvojeno u Pružne građevine kao tvrtku kćer. Prvenstveno je bila namjera stvoriti učinkovito i tržišno osposobljeno poduzeće za građenje i održavanje željezničke infrastrukture. Pružne građevine su do nedavno bile najuspješnija i najveća građevinska tvrtka u Hrvatskoj (1600 stalno zaposlenih i 400 sezonskih radnika). U Hrvatskoj nema niti jedne druge tvrtke koja bi mogla ponuditi cjelokupni proizvod koji nude Pružne građevine. Trenutno u ovom jugoistočnom dijelu Europe, uz Pružne građevine, postoji samo još jedno takvo poduzeće. Uz podršku vlasnika Pružne građevine su mogle postati lider na tržištu.

Ali tada nastaju problemi koje nitko u željeznici ne uspijeva objasniti. Uspješnim akcijama prethodne i ove uprave HŽ Infrastrukture naprosto se sustavno krenulo u uništavanja Pružnih građevina. HŽ Infrastruktura na čelu s predsjednicom Uprave Rentom Sušom 2014. godine nezakonito izbacuje Pružne građevine iz međunarodnog natječaja za izgradnju dvokolosiječne pruge Dugo Selo – Križevci (u prilogu tumačenje Europske komisije iz kojeg se vidi da nije bilo opravdanja za takvu odluku). Koristimo priliku podsjetiti Vas na naš dopis A 11 od 7. veljače 2017. u kojem smo istakli slijedeće:

„Pružne građevine d.o.o. imale su sve pretpostavke za sudjelovanje u postupku od početka, no kriminalna želja, financijski interes i gramzljivosti ljudi okupljenih u tzv. "DOMAĆI KONZORCIJ" bili su toliko jaki, jači i od straha za gubitak EU sredstava zbog očitog sukoba interesa u kojemu se nalazi nekompetentni predsjednik uprave Ivan Kršić, te su posao morali dobiti pod svaku cijenu, bez obzira na žrtve.

U ovom slučaju, osnovano se sumnja na:

 • počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja (čl. 328. Kaznenog zakona)
 • počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (čl. 329. KZ-a)
 • trgovanja utjecajem (čl. 295. KZ-a)
 • zlouporabe u postupku javne nabave (čl. 254. KZ-a)
 • zlouporabe položaja i ovlasti (čl. 291. KZ-a)
 • nezakonitog pogodovanja (čl. 292. KZ-a).

Sve prethodno opisano događa se uz izravan blagoslov ministra Butkovića, koji štiti radnje člana uprave HŽ Infrastrukture gosp. Ivana Kršića, na mjestu člana uprave HŽ Infrastrukture.“

Tu nije kraj suludim odlukama HŽ Infrastrukture kao poduzeća zaduženog za građenje, upravljanje, obnovu i održavanje željezničke infrastrukture i vlasnika Pružnih građevina. U tijeku je čerupanje preostalog. Danas tako imamo situaciju da je član Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić ujedno i Skupština Pružnih građevina, a direktorica Iva Bakula (sad već direktorica „neba i zemlje“ u HŽ Infrastrukturi) usput i predsjednica Nadzornog odbora Pružnih građevina. Upravo ta ekipa izradila je i usvojila novu organizaciju HŽ Infrastrukture s kojom se iz Pružnih građevina povlači oko 250 radnika i sva strateška mehanizacija. To je novi udar na slabljenje tržišne sposobnosti Pružnih građevina. Na poziciji RDG-a (račun dobiti i gubitka) doći će do smanjenja dijela troškova i smanjenja mogućnosti ostvarivanja većih prihoda Pružnih građevina.

U brojkama to izgleda na sljedeći način:

 • trošak radnika u 2016.: ……………………………….... cca 7.100.000 kuna
 • trošak amortizacije u 2016.: ……………………………  cca 8.000.000 kuna
 • trošak goriva, maziva, rezervnih dijelova i održavanja u 2016.:  2.350.000 kuna
 • ukupno: ………………………………………………….   17.500.000 kuna
 • gubitak zbog izdvajanja na ugovoru za održavanje:           cca 35.000.000 kuna
 • gubitak u poslovnoj 2017. godini povećati će se za:         cca. 17.500.000 kuna

Gledajući sa pozicije bilance izdvajanjem strojnog dijela Pružnih građevina posljedice su, uz smanjenje vrijednost dugotrajne imovine, slijedeće:

 • temeljni kapital bi se umanjio za 28.500.000 kuna
 • revalorizacijske rezerve bi se smanjile za 22.000.000 kuna.

Temeljem prethodno navedenog u narednoj godini slijedi smanjenje temeljnog kapitala sa sadašnjih 63.898.200 na oko 35.000.000 kn. Ako se uzme u obzir da je prosječni gubitak u protekle dvije godine 30.000.000 kuna (2015. godina gubitak 35.980.972 kuna, te procjena gubitka za 2016. godinu je cca 25.000.000 kuna), izdvajanjem strojnog dijela, narušava se poslovna stabilnost. Gubitak Pružnih građevina doći će na razinu temeljnog kapitala što ugrožava daljnje poslovanje i opstojnost, odnosno neupitno vodi prema stečaju.

Po pitanju broja radnika u Pružnim građevinama ključno je naglasiti sljedeće:

 • prelazak viška radnika iz HŽ Infrastrukture 2013. godini, u Društvu Pružne građevine proizvodi prevelik broj radnika
 • započinje postupak zbrinjavanja viška kroz poticajne otpremnine, željeznički fond i tehnološki višak; trošak je bio oko 45 milijuna kuna.

Trenutno velik broj radnika održavanja pruga se izuzima (oko 250) iz Pružnih građevina sa strojevima što može izazvati potencijalnu ugroženost ostalih 1000 radnika, a tvrtku dovesti u stečaj. Kompletnu uslugu ovog državnog poduzeća morat će se tražiti kroz rad drugih poduzeća. Takav rad kompletne usluge i znanja mogu pružiti samo strana poduzeća.

Nakon ovog udara za Pružne građevne postoje samo dva scenarija stečaj ili preuzimanje od konkurentskih poduzeća za 0 kuna. Tako će 1000 obitelji ostati bez stabilnih prihoda, a radnici će tereti burzu rada. Mogu se očekivati socijalni nemiri i nezadovoljstvo, a nemali broj obitelji odlučit će se za odlazak iz države što je u suprotnosti s demografskom politikom Vlade RH. Od uspješnog restrukturiranja uz podršku Svjetske banke, s kojim se gore navedeni par hvalio rezultat će biti:

 • još jedno hrvatsko poduzeća s perspektivom koje je završilo na groblju hrvatskog gospodarstava
 • još zapuštenija željeznička infrastruktura nego što je to danas i to sve zbog propalih projekata
 • još više zaduženje i onako prezadužene Republike Hrvatske.

Slijedom svega navedenog, a u smislu kontinuiteta rada Pružnih građevina potrebno je zaustaviti stupanje na snagu nove organizacije HŽ Infrastrukture, te bolje razmotriti i preispitati isplativost planova o prelasku radnika i strojeva.

Poštovani Premijeru, postoji li kraj ovoj agoniji i kada će Vlada RH napokon početi s konkretnim odlukama u željezničkom sektoru!?

 
Upozorenje na sigurnosnu neodgovornost u HŽI – pismo premijeru PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 10 Travanj 2017 12:35

a plenkovicPoštovani gospodine Plenkoviću,

dana 5. travnja 2017. godine na mail tajnika Sindikata prometnika vlakova Hrvatske došao je mail upućen od voditelja projekta izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet Sveti Ivan Žabno – Gradec. U prilogu je voditelj projekta vrlo hrabro i odlučno iznio stavove i dokaze o kojima Vas mi upoznajemo zadnjih nekoliko mjeseci. Naravno riječ je o neodgovornosti u području signalno sigurnosti uređaja i ugradnji nepouzdanih uređaja kako u Zagreb GK tako i dalje na željezničkoj mreži RH. Na žalost, dokazi koje prilaže voditelj projekta, potvrđuju naše najgore slutnje i katastrofalnu budućnost za HŽ Infrastrukturu (dio teksta sa stranice 5.):

„-ponašanje podizvođača Siemens Aktiengesellschaft Österreich na SS i TK dijelu ugovora (29 % ugovora). Način postupanja navedenog podizvoditelja krajnje je neprihvatljiv, bilo tehnički, bilo kolegijalno i partnerski. Predstavnici navedenog podizvoditelja ne ponašaju se sukladno svojoj ulozi na projektu, već svojim postupanjem daju do znanja Naručitelju da imaju ovlasti Izvođača, što je neprihvatljivo. Rade i na dionici Dugo Selo-Križevci, a vjerojatno će i konkurirati na Zaprešić-Zabok i Križevci-Koprivnica-DG. Taj dio radova (SS) do sada na EU projektima u HŽ Infrastrukturi nije završavan u rokovima. Moje je kao Voditelja projekta na to upozoriti (ne možeš sa njima ni u grubo, ni u lijepo). Svakako više instance moraju o njima povesti računa, a mi kao kuća mogli bi napraviti Opće tehničke uvjete, Kataloge materijala i oživiti" norma sate. Što prije po mogućnosti (prije novih natječaja)!“… 

Podsjećamo da je predstavnik HŽ infrastrukture za Hrvatsku radio televiziju izjavio sljedeće:

„Sindikat prometnika vlakova strahuje za sigurnost djelatnika i putnika - upozorava kako u sustavu vrijednom oko 12 milijuna eura ne bi smjelo biti pogrešaka, ni u softveru ni u senzorima, a to se događa. Kažu kako ovaj sustav nije ugrađen nigdje u Europi, čak ni u matičnoj zemlji, što znači da se u Hrvatsku se ugrađuje oprema koja nigdje drugdje ne odgovara. "Nije istina", odgovara Zoran Tomšić, "Siemens je svjetski proizvođač koji svoje komponente i uređaje isporučuje diljem svijeta".“ 

(http://vijesti.hrt.hr/376229/sigurnosni-ureaj-na-kolodvoru-u-zagrebu-bez-uporabne-dozvole)

Na taj način je svjesno iznio netočne informacije jer signalno sigurnosni uređaj na Zagreb GK ni tada, a ni danas nije dobio trajno rješenje o pouzdanosti u radu (u prilogu rješenje Agencije za sigurnost željezničkog prometa). Ono što je najgore zbog toga nije snosio nikakvu odgovornost jer je to kršenje zakonskih i etičkih pravila.

Stoga, istup voditelja projekta izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet Sveti Ivan Žabno – Gradec kojeg također prilažemo uz ovaj dopis jasno zahtjeva ne samo odgovornost gosp. Zorana Tomšića, ali i člana Uprave Ivana Kršića koji je svjesno prešao preko ovako opasnog propusta. Pri tome možemo sa žaljenjem ustvrditi, da niti nadležni ministra prometa koji je sa ovim slučajem upoznat također nije reagirao.

U slučaju da i ovaj puta ne reagirate na ogromne propuste u željezničkom sektoru, moramo vas upozoriti da ćete preuzeti i odgovornost za nemile događaje koji će kao posljedica nečinjenja uslijediti.

Nama u HŽ Infrastrukturi, isprika ministra prometa (kao što je to učinio za svoje propuste s mostom za Čiovo) neće biti dovoljna jer novci će se potrošiti, a pruge će ostati nezavršene i nepouzdane. Vaša reakcija, potrebna nam je sad odmah, a ne za par mjesec ili par godina kad će biti prekasno.

 

napomena: ovaj dopis s prilozima poslan je i medijima.

Ažurirano Srijeda, 12 Travanj 2017 09:57
 
Kim Jong Ivan & partneri PDF Ispis E-mail
Srijeda, 05 Travanj 2017 14:01

uskrsnica hzi korea Objava na portalu HŽI o visini i isplati uskrsnice po ničemu ne zaslužuje osvrt osim po bljutavosti, jer je napisana bez zrnca soli (pameti).

Tako možda rade socijalni partneri samo u Sjevernoj Koreji.

U civiliziranom svijetu nezabilježeno je da član uprave javno objavljuje da živi i funkcionira u simbiozi sa žutim sindikatima.

U našim prilikama, kao što vidimo, moguće je čak i hvaliti se takvim ponašanjem.

K'o da smo zaboravili da su nam nedavno zajednički on i oni oteli 10.000,00 kuna po radniku HŽI godišnje.

Prevaranti.

 
Malo blamaže PDF Ispis E-mail
Petak, 31 Ožujak 2017 07:07

iva bakulaNedavno nam je službenom poštom dostavljen dopis člana uprave kojim osobno, mimo etičkog povjerenstva, dakle na ničem utemeljeno, donosi odluku da je kolegici I. Bakuli narušeno dostojanstvo.

Kako je to vrlo neobičan korak odgovorili smo članu uprave da nam je nepoznata osnova za odluku uprave na koju se poziva. Nedvojbeno je iz dopisa kojim nam se obratio da u očima člana uprave HŽI  kolegica I. Bakula uživa poseban, specijalan status, jer je u njezinu slučaju potegao za odlučivanjem mimo uobičajenih procedura, mimo Povjerenstva za etiku, a u slučaju drugih radnika nisu mu dovoljne ni zakonske prepreke (na koje smo ga upozoravali) da donese protuzakonitu odluku.

Da se ne radi o HŽ Infri bilo bi tužno, ovako je dokazan kontinuitet nejednakog postupanja prema radnicima, a što si netko tako etičan kao naš član uprave i spomenuta kolegica ne bi smjeli dozvoliti.

Prilažemo njihov i naš dopis.

Ažurirano Petak, 31 Ožujak 2017 07:22
 
Sit gladnom' ne vjeruje…Na peronu br. 62 PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 27 Ožujak 2017 07:30

naslovnica br 62U ranu jesen 2015. godine, tada novopridošli menagment HŽ Infre provodio je akciju kodnog naziva „Hodaj u mojim cipelicama“.  Konkretno, citiram: „Ovo je program za razvoj rukovodećih djelatnika, a koji uključuje posjetu i praćenje u radu kolega iz drugih  organizacijskih područja u periodu od 2 do 4 dana (po dogovoru)“, kraj citata. Ciljevi spomenutih aktivnosti između ostalog bili su :

 • Bolje razumijevanje poslovanja firme iz perspektive kolege
 • Razvoj i povećanje suradnje i dodatna izgradnja internih poslovnih odnosa
 • Bolje razumijevanje procesa i procedura
 • Definiranje i provođenje inicijativa koje će unaprijediti međusobnu suradnju i poslovanje

Gledajući  iz današnje perspektive nismo sigurni da je akcija „Hodaj u mojim cipelicama“  ostvarila svoj cilj.  U što su nam se to razvili rukovodeći kadrovi  i kako razumiju potrebe jedni drugih svjedočimo svakodnevno. Izvršna služba „stenje“ pod nedostatkom izvršnih radnika, a ljudski potencijali raspisuju natječaje (ili bolje rečeno „oglase“) za savjetnike i direktore. To je samo jedan od primjera, a mogli bi ih još navoditi danima…

Kako akcija nije dala očekivane rezultate predlažemo našem menadžmentu da istu ponovi, ali ovaj put u proširenom obimu. Evo nekoliko prijedloga:

Radi u mojoj jaknici!

Ova akcija uključivala bi osobe koje sudjeluju u odabiru zaštitne odjeće za manevriste i skretničare na način da bi isti odradili nekoliko smjena u različitim vremenskim uvjetima (po kiši prvenstveno). Na taj način došli bi do praktične spoznaje da laboratorijski uvjeti u kojima se ispituje kvaliteta zaštitne odjeće baš nisu identični onima u kojima rade naši radnici.

Boravi u mojoj stražarici (blok kućici, prometnom urediću…)!

Ovdje bi neke od čelnika organizacijskih jedinica uputili na zamjenu u neke od „reprezentativnih“ građevina u kojima borave skretničari ili čuvari CPR-a. Uvjereni smo da onda ne bi olako davali ocjene kako to nije tako loše, a i minimalne investicije u uređenje radnih uvjeta bi odmah živnule.

Napravi moj raspored-ić!

Ovdje bi direktori regionalnih jedinica ili poslova dobili zadatak da naprave raspored s permanetnim radom u kolodvoru koji ima 4 izvršitelja na radnom mjestu prometnika vlakova i 4 izvršitelja na radnom mjestu skretničara, recimo. Istovremeno jedan prometnik je na porodiljnom, a jedan skretničar na bolovanju. Uvjeti koje moraju ispuniti su sljedeći:

 • Ne smije biti prekovremenog rada
 • Godišnji mora biti iskorišten
 • Ne smiju zaposliti nove izvršitelje

Čim riješe ovaj problem mogu rasporednim radnicima pojasniti kako napraviti nemoguće

I tako dalje… mogli bi nabrajati unedogled. Činjenica je da „visoko“ pozicionirani kadrovi sa svog pijedestala ne vide probleme s kojima se svakodnevno bore izvršni radnici, pa i njihovi neposredno nadređeni. Zato se „naljute“ kada sindikat pozove inspektorat, obavijesti medije, piše o njihovim lošim potezima i sl. A samo da pokušaju i sami napraviti ono što traže od drugih shvatili bi da je problem ipak u njihovim nerealnim zahtjevima.

Privitak:
Download this file (Na peronu 62.pdf)Na peronu 62.pdf[ ]4242 Kb
 
«Početak«12345678910»Kraj»

Stranica 4 od 142
 

U SJEĆANJE

kreso vukovar 2008

Čovjek  može postići  svašta  u životu:  karijeru, osvojiti  medalje, ugrabiti moć,  zaraditi novce, sagraditi kuće,  imati puno djece…

Ipak, najviše što možemo postati,  biti,  je  ecce  homo… biti čovjek. To je bio Krešo. Jednostavno.  I zato  kada se budemo sjećali Kreše sjećat  ćemo se Čovjeka.

Ecce homo,  ecce  Krešo!

Anketa

Podržavate li da se kolektivni pregovori za novi KU HŽ Infre vode u tajnosti?
 

Versi

PRAGOVI

Na toj zemljici oni ležijo,

na sebi dve doge šinje držijo

i nikomo nikaj ne velijo.

 

V protoletje dok raste cvetje

i kamen i veter z njimi se smeje,

dok nas protoletno sončece greje.

 

V leti od vročine oni se smodijo,

pes, srna fkrej od njih bežijo.

 

V jesen mrzli dejžđek ih hmivle,

v zimi beli i debeli snegec pokrivle.

 

Oni tam ležijo otkriti, dobro podbiti

i dobro s hrđovimi šrajfima zabiti.

Josip Kamenić